Fondare 384 Risultati per: Saját

 • Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette õt, férfinek és nõnek teremtette õket. (Teremtés könyve 1, 27)

 • Amikor Ádám 130 esztendõs volt, magához hasonló, saját képmása szerinti fiút nemzett, akit Szetnek hívott. (Teremtés könyve 5, 3)

 • Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. (Teremtés könyve 9, 6)

 • Õ így válaszolt: "Hét bárányt végy át saját kezembõl. Ez legyen a bizonyíték arra, hogy a kutat én ástam". (Teremtés könyve 21, 30)

 • Így feleltek: "Saját szemünkkel láttuk, hogy az Úr veled van. Ezért azt mondtuk: Legyen köztünk és közted esküvel megerõsített kapcsolat. Szerzõdést akarunk veled kötni. (Teremtés könyve 26, 28)

 • Mielõtt idejöttem, kevés vagyonod volt, de hatalmasan felszaporodott. Az Úr minden lépésemben megáldott téged. De mikor gondoskodom már saját otthonomról?" (Teremtés könyve 30, 30)

 • Elvitte magával minden állatát és minden vagyonát, amit szerzett, saját állatállományát, amire Paddan-Aramban szert tett, és visszatért atyjához, Izsákhoz, Kánaán földjére. (Teremtés könyve 31, 18)

 • Gyertek, adjuk el az izmaelitáknak, és ne emeljük rá kezünket. Mégiscsak testvérünk, saját testünk." Testvérei hallgattak rá. (Teremtés könyve 37, 27)

 • Odament hozzá az út szélére és megszólította: "Gyere, veled akarok hálni." Nem tudta ugyanis, hogy a saját menye. Az így válaszolt: "Mit adsz, ha velem hálhatsz?" (Teremtés könyve 38, 16)

 • Te megparancsoltad szolgáidnak: Hozzátok ide, szeretném látni saját szememmel. (Teremtés könyve 44, 21)

 • Saját szemetekkel látjátok, és öcsém, Benjamin is látja, hogy az én szám szól hozzátok. (Teremtés könyve 45, 12)

 • Atyám esküt vett ki tõlem és azt mondta: "Nézd, nekem meg kell halnom. Temessetek el saját sírboltomban Kánaán földjén, amelyet ott készítettem." Most tehát fel szeretnénk oda menni, hogy eltemessem atyámat, azután ismét visszatérek." (Teremtés könyve 50, 5)


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina