Fondare 191 Risultati per: Láttam

 • Az állatok üzekedése idején történt: álmomban fölemeltem szememet és láttam magam elõtt, hogy a kosok, amelyek a bárányokat ûzték, csíkosak, pettyesek és foltosak voltak. (Teremtés könyve 31, 10)

 • Õ folytatta: "Emeld föl a szemed és lásd, hogy minden kos, amely a te bárányaidat ûzi, csíkos, pettyes és foltos. Én ugyanis mindent láttam, amit Lábán veled tett. (Teremtés könyve 31, 12)

 • Jákob elnevezte a helyet Penuelnek, mert - úgymond - "színrõl színre láttam Istent, és életben maradtam." (Teremtés könyve 32, 31)

 • Így szólt hozzájuk: "Hallgassatok ide, milyen álmot láttam. (Teremtés könyve 37, 6)

 • A fõpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek e szavakkal: "Álmomban egy szõlõtõkét láttam magam elõtt. (Teremtés könyve 40, 9)

 • A fáraó ezt mondta Józsefnek: "Álmot láttam, és senki sem tudja megfejteni. De hallottam rólad, hogy neked elég hallani az álmot, és meg tudod fejteni." (Teremtés könyve 41, 15)

 • Azután láttam, hogy utánuk más hét nyomorúságos, csúnya és sovány tehén jön fel. Egész Egyiptomban nem láttam olyan csúnyákat, mint ezek voltak. (Teremtés könyve 41, 19)

 • Azután álmomban azt láttam, hogy egy száron hét teli és szép kalász nõtt, (Teremtés könyve 41, 22)

 • Az egyik eltávozott tõlem. Ezért azt mondtam, hogy szétszaggatták; a mai napig nem láttam õt. (Teremtés könyve 44, 28)

 • Aztán Izrael ezt mondta Józsefnek: "Most már szívesen halok meg, mert láttam arcodat és tudom, hogy még élsz." (Teremtés könyve 46, 30)

 • Az Úr pedig így szólt: "Láttam Egyiptomban élõ népem nyomorúságát és hallottam a munkafelügyelõkre vonatkozó panaszát; igen, ismerem szenvedését. (Kivonulás könyve 3, 7)

 • Most tehát Izrael fiainak a kiáltása felhatolt hozzám, és láttam a gyötrelmet is, amellyel az egyiptomiak kínozzák õket. (Kivonulás könyve 3, 9)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina