Fondare 645 Risultati per: Közül

 • Mózes tehát számba vette Izrael fiai közül az összes elsõszülöttet, ahogy az Úr parancsolta neki. (Számok könyve 3, 42)

 • Izrael fiai közül az elsõszülöttek pénze 1365 sékelt tett ki a szent mérték szerint. (Számok könyve 3, 50)

 • "Lévi fiai közül vedd számba a kehátitákat nemzetségeik és családjaik rendjében, (Számok könyve 4, 2)

 • "Ne engedjétek a kehátiták nemzetségeit Lévi fiai közül kiveszni. (Számok könyve 4, 18)

 • A Gerson fiai közül nemzetségeik és családjaik rendjében számba vettek, (Számok könyve 4, 38)

 • A számba vettek valamennyien, akiket Mózes és Áron, valamint Izrael vezérei Lévi fiai közül nemzetségeik és családjaik rendjében számba vettek, (Számok könyve 4, 46)

 • Hiszen nekem adták õket egészen, Izrael fiai közül. A magam számára lefoglaltam õket Izrael elsõszülöttei helyett, akik elsõként nyitják meg anyjuk méhét. (Számok könyve 8, 16)

 • s Izrael fiai közül odaadtam a levitákat Áronnak és fiainak, hogy Izrael fiai nevében ellássák a megnyilatkozás sátorának szolgálatát, s Izrael fiai helyett engeszteljenek, nehogy csapás érje Izrael fiait, amikor Izrael fiai a szentélyhez közelítenek." (Számok könyve 8, 19)

 • "Mondd meg Izrael fiainak: Ha valaki közületek vagy utódaitok közül haláleset miatt tisztátalanná válik, vagy messze földön jár, azért tartsa meg a húsvétot. (Számok könyve 9, 10)

 • Így szólt Mózes Hobábhoz, a Midián fiai közül való Reuel fiához, aki apósa volt Mózesnek: "Készen vagyunk rá, hogy elinduljunk arra a helyre, amelyrõl azt mondta az Úr: nektek adom. Gyere velünk! Jóval viszonozzuk majd, hiszen az Úr boldogulást ígért Izraelnek." (Számok könyve 10, 29)

 • Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek: "Hozz ide nekem Izrael vénei közül hetven férfit, olyanokat, akikrõl tudod, hogy valóban a nép vénei és vezetõi. Vidd magaddal õket a megnyilatkozás sátora elé, s álljanak melléd. (Számok könyve 11, 16)

 • Mózes tehát elment és közölte a néppel az Úr szavait. Azután összeválogatott hetven férfit a nép vénei közül, s a sátor köré állította õket. (Számok könyve 11, 24)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina