Fondare 744 Risultati per: Jézus

 • tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves elõtte. Dicsõség neki mindörökké! Ámen. (Zsidóknak írt levél 13, 21)

 • Jakab, Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletet (küld) a szórványokban élõ tizenkét törzsnek. (Szent Jakab levele 1, 1)

 • Testvéreim, Urunk, a megdicsõült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. (Szent Jakab levele 2, 1)

 • Péter, Jézus Krisztus apostola a zarándokoknak, akik Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia területén szórványokban élnek, s akiket az (Szent Péter I. levele 1, 1)

 • Atyaisten elõretudása birtokában kiválasztott, a Lélek megszentelõ erejébõl az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelemben és békében bõven legyen részetek! (Szent Péter I. levele 1, 2)

 • Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élõ reményre, (Szent Péter I. levele 1, 3)

 • hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tûz próbálta veszendõ aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsõségre és a tiszteletre. (Szent Péter I. levele 1, 7)

 • Ezért övezzétek fel gondolkodástokat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek. (Szent Péter I. levele 1, 13)

 • és magatok is, mint élõ kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetszõ lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. (Szent Péter I. levele 2, 5)

 • Az elõképnek megfelelõen most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, (Szent Péter I. levele 3, 21)

 • Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erõvel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsõségére váljék Jézus Krisztus által, akié a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké. Amen. (Szent Péter I. levele 4, 11)

 • Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk együtt ugyanolyan mértékben részesültek a mindennél értékesebb hitben Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus igazságosságában. (Szent Péter II. levele 1, 1)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina