Fondare 250 Risultati per: Jákob

 • Jákob Lábán arcáról is leolvasta, hogy nem olyan érzelmeket táplál iránta, mint azelõtt. (Teremtés könyve 31, 2)

 • Jákob tehát elküldött Ráchelért és Leáért, kihívta õket a mezõre, a nyájhoz. (Teremtés könyve 31, 4)

 • Isten angyala álmomban megszólított: "Jákob!" "Itt vagyok" - feleltem. (Teremtés könyve 31, 11)

 • Jákob tehát fölkerekedett, gyermekeit és feleségeit tevékre ültette. (Teremtés könyve 31, 17)

 • Jákob megtévesztette az aramita Lábánt és eltitkolta elõtte, hogy menekülni akar. (Teremtés könyve 31, 20)

 • Harmadnap Lábán megkapta a hírt, hogy Jákob elszökött. (Teremtés könyve 31, 22)

 • Lábán utolérte Jákobot, amikor Jákob a hegyek közt felütötte sátrát. (Teremtés könyve 31, 25)

 • Jákob feleletül ezt mondta Lábánnak: "Igen, féltem. Gondoltam, hogy elveheted tõlem lányaidat. (Teremtés könyve 31, 31)

 • Jákob ugyanis nem tudta, hogy Ráchel lopta el õket. Lábán kereste Jákob sátrában, Lea sátrában, és a két szolgáló sátrában, de nem talált semmit. Azután kijött Lea sátrából és belépett Ráchel sátrába. (Teremtés könyve 31, 33)

 • Erre Jákob haragra gerjedt és szidta Lábánt. Jákob rákezdte és mondta Lábánnak: "Mi az én vétkem, mi az én bûnöm, hogy oly hevesen üldözöl, (Teremtés könyve 31, 36)

 • Erre Jákob vett egy követ, s felállította emlékkõül. (Teremtés könyve 31, 45)

 • Jákob ezt mondta rokonainak: "Szedjetek követ!" Azok követ gyûjtöttek, kõrakást csináltak és a kõrakáson lakomát tartottak. (Teremtés könyve 31, 46)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina