Fondare 173 Risultati per: Istenem

 • Ábrám így szólt: "Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam." (Teremtés könyve 15, 2)

 • Õ így válaszolt: "Uram, Istenem, mibõl tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?" (Teremtés könyve 15, 8)

 • és ha egészségben visszatérek atyám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. (Teremtés könyve 28, 21)

 • Az Úr az erõsségem és menedékem, õ lett a szabadítóm. Õ az én Istenem, õt dicsõítem. Õ az atyáim Istene, õt magasztalom. (Kivonulás könyve 15, 2)

 • Mózes az Úrhoz kiáltott: "Kérlek, Istenem, add vissza az egészségét!" (Számok könyve 12, 13)

 • Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket, ahogyan az Úr, az én Istenem parancsolta nekem, hogy hozzájuk igazodjatok azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek. (Második Törvénykönyv 4, 5)

 • könyörögtem az Úrhoz, ezekkel a szavakkal: "Ó Uram, Istenem! Ne pusztítsd el népedet és örökségedet, amelyet nagy hatalmaddal kiszabadítottál és erõs kézzel kivezettél Egyiptomból! (Második Törvénykönyv 9, 26)

 • Nem ettem belõle halottat siratva, nem ettem belõle, amikor tisztátalan voltam, s halottnak sem ajánlottam fel belõle. Engedelmeskedtem az Úr, az én Istenem szavának, mindenben úgy jártam el, ahogy parancsoltad. (Második Törvénykönyv 26, 14)

 • De azon a napon újra fölgerjed ellene haragom, elhagyom és elrejtem elõle arcom, úgyhogy megérnek a pusztulásra, és sok baj és szorongatás éri õket. Akkor majd kérdezik: Nem amiatt ért-e engem ez a sok nyomorúság, mert Istenem nincs velem? (Második Törvénykönyv 31, 17)

 • Ezért mostantól fogva legyetek átkozottak, éljetek mindig szolgaságban mint favágók és vízhordók az én Istenem házában." (Józsue könyve 9, 23)

 • A testvérek, akik velem együtt feljöttek, kedvét szegték a népnek, én azonban teljesítettem az Úr, az én Istenem akaratát." (Józsue könyve 14, 8)

 • Azon a napon Mózes ezt az esküt tette: "Tudd meg, a föld, amelyet lábad bejárt, a tied lesz örökségképpen, a tied és utódaidé örökre, mert teljesítetted az Úr, az én Istenem akaratát." (Józsue könyve 14, 9)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina