Fondare 2134 Risultati per: Isten

  • Ezután trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítélkezést bízták. És (láttam) a lelkeket, akiket Jézus melletti tanúságtételükért és az Isten szaváért lefejeztek, akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása elõtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon. Életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal. (Jelenések könyve 20, 4)

  • Akkor hallottam, hogy a trón felõl megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: "Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és õk az õ népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. (Jelenések könyve 21, 3)

  • Isten dicsõségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakõ, mint a kristálytiszta jáspis. (Jelenések könyve 21, 11)

  • De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. (Jelenések könyve 21, 22)

  • A városnak nincs szüksége sem Napra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsõsége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. (Jelenések könyve 21, 23)

  • És megmutatta nekem az élet folyóját, kristályhoz hasonlóan ragyogott, Isten és a Bárány trónjából fakadt. (Jelenések könyve 22, 1)

  • Átok többé nem lesz benne. Az Isten és a Bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. (Jelenések könyve 22, 3)

  • Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úr, az Isten ragyogja be õket, és uralkodni fognak örökkön-örökké. (Jelenések könyve 22, 5)

  • Tanúsítom mindenki elõtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait hallja: Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. (Jelenések könyve 22, 18)

  • S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tõle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva. (Jelenések könyve 22, 19)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina