Fondare 25 Risultati per: üdvösségét

 • Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget! (Számok könyve 6, 26)

 • Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. (Második Törvénykönyv 30, 15)

 • elrejtõzöm benne. Kõsziklám, pajzsom, üdvösséget szerzõ szarvam, váram és menedékem, megmentettél az erõszaktól! (Sámuel II. könyve 22, 3)

 • Az egész föld dicsõítse az Urat, naponta hirdessétek üdvösségét. (Krónikák I. könyve 16, 23)

 • Aki tisztel engem, az a hódolat áldozatát hozza! Az egyenes lelkûeknek megadom, hogy lássák Isten üdvösségét." (Zsoltárok könyve 50, 23)

 • hogy megismerjük útját a földön, és minden nép körében üdvösségét! (Zsoltárok könyve 67, 3)

 • Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét! (Zsoltárok könyve 96, 2)

 • Kinyilvánította az Úr üdvösségét, igazságosságát feltárta a pogányok elõtt. (Zsoltárok könyve 98, 2)

 • Megemlékezett jóságáról és hûségérõl Izrael háza iránt. A föld minden határa látta Istenünk üdvösségét. (Zsoltárok könyve 98, 3)

 • Harmatozzatok, egek, onnan felülrõl, és ti, felhõk, hullassatok gyõzelmet! Nyíljék meg a föld és teremjen üdvösséget, és sarjadjon vele szabadulás is. Én, az Úr hozom ezt létre, mind. (Izajás könyve 45, 8)

 • Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, sugarai üdvösséget fognak árasztani. Kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt borjak. (Malakiás könyve 3, 20)

 • és minden test meglátja az Isten üdvösségét." (Lukács evangéliuma 3, 6)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina