Fondare 285 Risultati per: Solomón

 • (4,25) Iúda şi Israél au locuit în siguranţă, de la Dan pînă la Béer-Şéba, fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în toate zilele lui Solomón. (Cartea întâi a Regilor 5, 5)

 • (4,26) Solomón avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui şi douăsprezece mii de călăreţi. (Cartea întâi a Regilor 5, 6)

 • (4,27) Aceşti administratori se îngrijeau de palatul regelui Solomón şi de oricine venea la masa regelui Solomón, fiecare în luna lui. Şi nu lipsea nimic. (Cartea întâi a Regilor 5, 7)

 • (4,29) Dumnezeu i-a dat lui Solomón înţelepciune, foarte mare pricepere şi o inimă deschisă ca nisipul de pe ţărmul mării. (Cartea întâi a Regilor 5, 9)

 • (4,30) Înţelepciunea lui Solomón era mai mare decât înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi decât toată înţelepciunea Egiptului. (Cartea întâi a Regilor 5, 10)

 • (4,34) Veneau din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomón, dintre toţi regii pământului care auziseră de înţelepciunea lui. (Cartea întâi a Regilor 5, 14)

 • (5,1) Hirám, regele din Tir, i-a trimis pe slujitorii săi la Solomón. Auzise că fusese uns rege în locul tatălui său, iar el îl iubise pe Davíd tot timpul vieţii sale. (Cartea întâi a Regilor 5, 15)

 • (5,2) Solomón a trimis să-i spună lui Hirám: (Cartea întâi a Regilor 5, 16)

 • (5,7) Când a auzit Hirám cuvintele lui Solomón, s-a bucurat foarte mult şi a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul care i-a dat lui Davíd un fiu înţelept [şi l-a pus] peste acest popor numeros!”. (Cartea întâi a Regilor 5, 21)

 • (5,8) Hirám a trimis la Solomón să-i spună: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce doreşti, fie în lemn de cedru, fie în lemn de chiparos. (Cartea întâi a Regilor 5, 22)

 • (5,10) Hirám i-a dat lui Solomón lemn de cedru şi lemn de chiparos cât a voit. (Cartea întâi a Regilor 5, 24)

 • (5,11) Solomón îi dădea lui Hirám douăzeci de mii de kor de grâu pentru hrana casei lui şi douăzeci de kor de untdelemn curat. Aşa îi dădea Solomón lui Hirám an de an. (Cartea întâi a Regilor 5, 25)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina