Fondare 285 Risultati per: Solomón

 • Domnul să fie cu Solomón cum a fost cu stăpânul meu, regele, şi să-i facă tronul mai mare decât tronul stăpânului meu, regele Davíd!”. (Cartea întâi a Regilor 1, 37)

 • Atunci preotul Sadóc a coborât cu profetul Natán, cu Benáia, fiul lui Iehoiáda, cu chereteii şi peleteii, l-au pus pe Solomón călare pe măgăriţa regelui Davíd şi l-au dus la Ghihón. (Cartea întâi a Regilor 1, 38)

 • Preotul Sadóc a luat cornul cu untdelemn din cort şi l-a uns pe Solomón. Au sunat din trâmbiţă şi tot poporul a zis: „Trăiască regele Solomón!”. (Cartea întâi a Regilor 1, 39)

 • Ionatán i-a răspuns lui Adonía: „De fapt, stăpânul nostru, regele Davíd, l-a stabilit rege pe Solomón. (Cartea întâi a Regilor 1, 43)

 • Solomón s-a aşezat deja pe tronul de domnie. (Cartea întâi a Regilor 1, 46)

 • Chiar şi slujitorii regelui au venit să-l binecuvânteze pe stăpânul nostru, regele Davíd, zicând: «Să facă Dumnezeul tău numele lui Solomón mai vestit decât numele tău şi el să facă mai mare tronul său decât tronul tău!». Şi regele s-a închinat pe patul său. (Cartea întâi a Regilor 1, 47)

 • Adonía s-a temut de Solomón; s-a sculat, a mers şi s-a prins de coarnele altarului. (Cartea întâi a Regilor 1, 50)

 • I-au făcut cunoscut lui Solomón, zicând: „Iată că Adonía se teme de regele Solomón şi s-a prins de coarnele altarului, zicând: «Să-mi jure azi regele Solomón că nu-l va omorî pe slujitorul său cu sabia!»”. (Cartea întâi a Regilor 1, 51)

 • Solomón a zis: „Dacă va fi om cinstit, un fir de păr nu-i va cădea la pământ; dar dacă se va găsi răutate în el, va muri”. (Cartea întâi a Regilor 1, 52)

 • Regele Solomón a trimis [slujitori] care l-au dat jos de pe altar. El a venit şi s-a închinat înaintea regelui Solomón. Iar Solomón i-a zis: „Mergi acasă!”. (Cartea întâi a Regilor 1, 53)

 • S-au apropiat zilele lui Davíd să moară şi i-a dat porunci lui Solomón, fiul său, zicând: (Cartea întâi a Regilor 2, 1)

 • Solomón a stat pe scaunul de domnie al lui Davíd, tatăl său, şi stăpânirea lui s-a întărit foarte mult. (Cartea întâi a Regilor 2, 12)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina