Fondare 285 Risultati per: Solomón

 • Adonía, fiul lui Haghít, a venit la Batşéba, mama lui Solomón. Ea i-a zis: „Vii cu pace?”. El a răspuns: „Cu pace”. (Cartea întâi a Regilor 2, 13)

 • El a zis: „Spune-i, te rog, regelui Solomón – căci nu-şi va întoarce faţa de la tine – să mi-o dea pe Abişág din Şúnem de soţie!”. (Cartea întâi a Regilor 2, 17)

 • Batşéba a mers la regele Solomón să-i vorbească despre Adonía. Regele s-a ridicat înaintea ei, s-a închinat înaintea ei şi a stat pe tronul său. Au pus un tron pentru mama regelui şi ea a stat la dreapta lui. (Cartea întâi a Regilor 2, 19)

 • Regele Solomón a răspuns mamei sale: „Pentru ce o ceri pe Abişág din Şúnem pentru Adonía? Cere împărăţia pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine şi cu el sunt Abiatár, preotul, şi Ióab, fiul Ţerúiei!”. (Cartea întâi a Regilor 2, 22)

 • Atunci regele Solomón a jurat pe Domnul, zicând: „Aşa să-mi facă Dumnezeu – ba mai rău – că împotriva vieţii sale a zis Adonía cuvintele acestea! (Cartea întâi a Regilor 2, 23)

 • Regele Solomón l-a trimis pe Benáia, fiul lui Iehoiáda, care l-a lovit [pe Adonía] şi el a murit. (Cartea întâi a Regilor 2, 25)

 • Solomón l-a îndepărtat pe Abiatár din slujirea de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Éli la Şílo. (Cartea întâi a Regilor 2, 27)

 • I-au făcut cunoscut regelui Solomón că Ióab a fugit la cortul Domnului şi că este la altar. Solomón l-a trimis pe Benáia, fiul lui Iehoiáda, zicându-i: „Mergi şi loveşte-l!”. (Cartea întâi a Regilor 2, 29)

 • I-au făcut cunoscut lui Solomón că Şiméi a plecat la Gat şi s-a întors. (Cartea întâi a Regilor 2, 41)

 • Dar regele Solomón să fie binecuvântat şi tronul lui Davíd să fie întărit înaintea Domnului pe vecie!”. (Cartea întâi a Regilor 2, 45)

 • Regele i-a poruncit lui Benáia, fiul lui Iehoiáda, care a ieşit, l-a lovit pe Şiméi şi [acesta] a murit. Şi stăpânirea s-a întărit în mâna lui Solomón. (Cartea întâi a Regilor 2, 46)

 • Solomón s-a înrudit prin căsătorie cu Faraón, regele Egiptului. A luat-o de soţie pe fiica lui Faraón şi a adus-o în cetatea lui Davíd până ce a terminat de construit casa lui, casa Domnului şi zidul Ierusalímului de jur împrejur. (Cartea întâi a Regilor 3, 1)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina