Fondare 285 Risultati per: Solomón

 • (5,12) Domnul i-a dat înţelepciune lui Solomón, după cum îi spusese. Şi a fost pace între Hirám şi Solomón şi amândoi au încheiat o alianţă. (Cartea întâi a Regilor 5, 26)

 • (5,13) Regele Solomón a luat din tot Israélul [oameni] pentru muncile forţate. Şi erau la muncile forţate treizeci de mii [de oameni]. (Cartea întâi a Regilor 5, 27)

 • (5,15) Solomón avea şaptezeci de mii de purtători de poveri şi optzeci de mii de cioplitori de piatră în munţi, (Cartea întâi a Regilor 5, 29)

 • (5,16) în afară de căpeteniile administratorilor lui Solomón puşi la lucrare – erau trei mii trei sute – care supravegheau poporul care făcea lucrarea. (Cartea întâi a Regilor 5, 30)

 • (5,18) Constructorii lui Solomón, constructorii lui Hirám şi cei din Ghébal au cioplit şi au pregătit lemnele şi pietrele pentru construirea casei. (Cartea întâi a Regilor 5, 32)

 • În anul patru sute optzeci după ieşirea fiilor lui Israél din ţara Egiptului, în al patrulea an al domniei lui Solomón peste Israél, în luna Ziv, adică luna a doua, a început construirea casei Domnului. (Cartea întâi a Regilor 6, 1)

 • Templul pe care l-a zidit regele Solomón Domnului era lung de şaizeci de cóţi, lat de douăzeci şi înalt de treizeci. (Cartea întâi a Regilor 6, 2)

 • Cuvântul Domnului a fost către Solomón: (Cartea întâi a Regilor 6, 11)

 • Solomón a construit casa şi a terminat-o. (Cartea întâi a Regilor 6, 14)

 • Solomón a acoperit zidurile casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la podeaua casei până la acoperiş, le-a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru şi a îmbrăcat podeaua casei cu scânduri de chiparos. (Cartea întâi a Regilor 6, 15)

 • Solomón a îmbrăcat partea dinăuntru a casei cu aur fin şi a întins lanţuri de aur dinaintea [încăperii] Debír şi a îmbrăcat-o cu aur. (Cartea întâi a Regilor 6, 21)

 • [Solomón] a pus heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse: aripa unuia atingea un zid şi aripa celuilalt atingea celălalt zid; iar aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei. (Cartea întâi a Regilor 6, 27)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina