1. Svaki veliki sveæenik, zaista, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe.

2. On može primjereno suosjeæati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošæu.

3. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice.

4. I nitko sam sebi ne prisvaja tu èast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.

5. Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši sveæenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reèe: Ti si sin moj, danas te rodih,

6. po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si sveæenik po redu Melkisedekovu.

7. On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti:

8. premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati

9. i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju zaèetnik vjeènoga spasenja -

10. proglašen od Boga Velikim sveæenikom po redu Melkisedekovu.

11. O tome nas èeka besjeda velika, ali teško ju je rijeèima izložiti jer ste tvrdih ušiju.

12. Pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena veæ budete uèitelji, a ono treba da tkogod vas ponovno pouèava poèetnièka poèela kazivanja Božjih. Takvi ste: mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane.

13. Doista, tko je god još pri mlijeku, ne zna ništa o nauku pravednosti jer - nejaèe je.

14. A za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju iskustvom izvježbana èula za rasuðivanje dobra i zla.

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina