15. Njihovi su putovi uvijek pred njim, ne mogu se sakriti pred oèima njegovim.

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina