Talált 212 Eredmények: Salamon

 • végül fõfelügyelõk, akik Salamon munkálatai élén álltak, összesen ötszázötvenen, õk ügyeltek azokra az emberekre, akik a munkát végezték. (Királyok I. könyve 9, 23)

 • Mihelyt a fáraó lánya Dávid városából palotájába vonult, amelyet építettek neki, (Salamon) máris Milló építéséhez fogott. (Királyok I. könyve 9, 24)

 • Salamon évente háromszor égõ- és közösségi áldozatot mutatott be az oltáron, amelyet az Úrnak emelt... A templom sérüléseit is kijavította. (Királyok I. könyve 9, 25)

 • Hajóhadat is épített Salamon király Ecjon-Geberben, amely a Sás-tenger mentén, Elat közelében fekszik, Edom földjén. (Királyok I. könyve 9, 26)

 • Hirám is elküldte a hajókra Salamon embereivel a maga embereit, ezek tengerészek voltak, ismerték a tengert. (Királyok I. könyve 9, 27)

 • Ofirba hajóztak, aranyat hoztak onnan, 420 talentumot, és átadták Salamon királynak. (Királyok I. könyve 9, 28)

 • Amikor Sába királynõje... értesült Salamon hírnevérõl, eljött, hogy találós kérdésekkel próbára tegye. (Királyok I. könyve 10, 1)

 • Nagy kísérettel, fûszerekkel és rengeteg arannyal és drágakõvel megrakott tevékkel érkezett Jeruzsálembe, és mihelyt Salamon király elé került, elmondott mindent, ami a szívén volt. (Királyok I. könyve 10, 2)

 • Salamon azonban minden kérdésére megadta a feleletet, nem volt semmi, ami a király elõtt titok maradt, s nem tudta volna megfejteni neki. (Királyok I. könyve 10, 3)

 • Amikor Sába királynõje látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet épített, (Királyok I. könyve 10, 4)

 • asztalán az ételeket, azt, ahogyan tisztségviselõi ott ültek, szolgái pedig fölszolgáltak, aztán öltözéküket és a pohárnokokat, az égõáldozatot, amit (Salamon) a templomban bemutatott az Úrnak, elámult, (Királyok I. könyve 10, 5)

 • Aztán a királynak ajándékozott 120 aranytalentumot, s rengeteg fûszert és drágakövet. Soha többé nem került be (az országba) annyi fûszer, mint amennyit Sába királynõje ajándékozott Salamon királynak. (Királyok I. könyve 10, 10)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina