Talált 212 Eredmények: Salamon

  • mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsõsége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. (Máté evangéliuma 6, 29)

  • Dél királynõje feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert õ eljött a föld végsõ határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon. (Máté evangéliuma 12, 42)

  • Dél királynõje feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli õket. Mert eljött a föld szélérõl, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál. (Lukács evangéliuma 11, 31)

  • Vegyetek példát a liliomokról, hogyan nõnek: se nem fonnak, se nem szõnek. Mégis, mondom nektek, hogy Salamon dicsõsége teljében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. (Lukács evangéliuma 12, 27)

  • Jézus éppen a templomban járt, Salamon csarnokában. (János evangéliuma 10, 23)

  • Mivel nem tágított Péter és János mellõl, odagyûlt köréjük csodálkozva az egész nép az úgynevezett Salamon-csarnokba. (Apostolok Cselekedetei 3, 11)

  • Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép magasztalta õket. (Apostolok Cselekedetei 5, 13)

  • De csak Salamon építette fel a templomot. (Apostolok Cselekedetei 7, 47)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina