Talált 212 Eredmények: Salamon

 • Amikor Salamon ezt az Úrhoz intézett imát és könyörgést végigimádkozta, fölkelt arról a helyrõl az Úr oltára elõtt, ahol kezét az ég felé tárva térdelt. (Királyok I. könyve 8, 54)

 • A közösség áldozataként Salamon huszonkétezer marhát és százhúszezer juhot áldozott fel az Úrnak. Ezzel szentelték föl az Úr templomát, a király és Izrael fiai mindannyian. (Királyok I. könyve 8, 63)

 • Így ünnepelt abban az idõben Salamon és vele egész Izrael - hatalmas ünnepi lakomát rendeztek a Hamat felé vivõ úttól egészen Egyiptom patakjáig az Úr, a mi Istenünk színe elõtt hét napon át. (Királyok I. könyve 8, 65)

 • Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését, és megvalósította minden más tervét is, amit csak akart s amihez csak kedve volt, (Királyok I. könyve 9, 1)

 • A húsz esztendõ elteltével - ezalatt készült el Salamon a két épületnek, az Úr templomának és a királyi palotának a fölépítésével -, (Királyok I. könyve 9, 10)

 • mivel Tírusz királya, Hirám annyi cédrus- és ciprusfával meg arannyal látta el, amennyit csak akart, Salamon király húsz várost Hirámnak adott Galilea vidékén. (Királyok I. könyve 9, 11)

 • Hirám eljött Tíruszból megtekinteni a városokat, amelyeket Salamon átengedett neki. De nem tetszettek neki. (Királyok I. könyve 9, 12)

 • Így állt a dolog a robottal, amelyet Salamon kirótt, hogy fölépíthesse az Úr templomát és a saját palotáját, aztán Millót és Jeruzsálem falait, továbbá Hacort, Megiddót és Gezert. - (Királyok I. könyve 9, 15)

 • A fáraó ugyanis, Egyiptom királya kivonult, meghódította és fölégette Gezert, a városban lakó kánaániakat pedig lemészárolta, de aztán lányának, Salamon feleségének adta a várost hozományul, (Királyok I. könyve 9, 16)

 • így Salamon újra fölépítette -, végül az alsó Bet-Horont, (Királyok I. könyve 9, 17)

 • s akik még leszármazottaik közül az országban éltek, mivel Izrael fiai nem tudták rajtuk betölteni az átkot, ezeket Salamon robotra kötelezte mind a mai napig. (Királyok I. könyve 9, 21)

 • Izrael fiai közül Salamon senkit se hajtott szolgaságba, õk harcosok és tisztségviselõk, tisztek és felügyelõk voltak, a szekerek és a lovasok parancsnokai, (Királyok I. könyve 9, 22)


“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina