Talált 212 Eredmények: Salamon

 • A saját palotája, ahol lakott, a másik udvarban, a csarnoktól befelé, hasonló módon épült. Ugyanígy épített egy palotát, a csarnokhoz hasonló módon, a fáraó lányának is, akit elvett Salamon. (Királyok I. könyve 7, 8)

 • Salamon király elküldött és elhozatta a tíruszi Hirámot, (Királyok I. könyve 7, 13)

 • aki egy Naftali törzsébõl való özvegyasszonynak volt a fia. Az apja tíruszi ember volt, bronzmûves. Megvolt benne a készség, hozzáértés és ügyesség bármiféle bronzmûves munkához. Eljött hát Salamon királyhoz, és mindenféle munkát elvégzett neki. (Királyok I. könyve 7, 14)

 • Ezenkívül Hirám még hamutartályokat, lapátokat és hintõket is csinált. Így Hirám minden munkát elvégzett, amire Salamon királytól az Úr temploma számára megbízást kapott. (Királyok I. könyve 7, 40)

 • végül a serpenyõket, lapátokat és hintõket. Ezek a fölszerelések, amelyeket Hirám Salamon királynak az Úr temploma számára készített, mind fényezett bronzból valók voltak. (Királyok I. könyve 7, 45)

 • Salamon mindent felállított az Úr templomában, amit csak készített: az aranyoltárt, az aranyasztalt, amire a kenyeret tették, a színarany mécstartókat, (Királyok I. könyve 7, 48)

 • Amikor minden munka befejezõdött, amit Salamon király az Úr temploma számára végeztetett, Salamon atyjának, Dávidnak fogadalmi ajándékait is oda vitette. Az ezüstöt és az aranyat, valamint a fölszerelési tárgyakat az Úr templomának kincstárában helyezte el. (Királyok I. könyve 7, 51)

 • Akkor Salamon összegyûjtötte Izrael véneit Jeruzsálemben, hogy az Úr szövetségének ládáját fölvigyék Dávid városából, Sionból. (Királyok I. könyve 8, 1)

 • Tehát Izrael férfiai mind összegyûltek Salamon királynál Etanim hónapjában - ez a hetedik hónap -, az ünnepen. (Királyok I. könyve 8, 2)

 • Salamon király pedig és vele egész Izrael annyi juhot és marhát áldozott a láda elõtt, hogy sem megszámolni, sem fölbecsülni nem tudták. (Királyok I. könyve 8, 5)

 • Akkortájt mondta Salamon: az Úr kinyilvánította, hogy homályban kíván lakni. (Királyok I. könyve 8, 12)

 • Akkor Salamon Izrael egész közösségének a jelenlétében az Úr oltárához lépett, az ég felé tárta kezét, (Királyok I. könyve 8, 22)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina