Talált 212 Eredmények: Salamon

 • Így Salamon is nyolc napig tartó ünnepet tartott. (Makkabeusok II. könyve 2, 12)

 • Salamon mondásai: A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az ostoba fiú bánat az anyjának. (Példabeszédek könyve 10, 1)

 • Ezek is Salamon mondásai - Hiszkijának, Júda királyának emberei gyûjtötték össze õket: (Példabeszédek könyve 25, 1)

 • Nézzétek, Salamon gyaloghintója! Hatvan hõs van körülötte, Izraelnek legjava. (Énekek éneke 3, 7)

 • Trónust építtetett magának Salamon király, a Libanon fáiból. (Énekek éneke 3, 9)

 • Sion leányai, gyertek, nézzétek: Salamon király, fején a korona, amellyel szülõanyja megkoronázta lakodalma napján, szíve örömének napján! (Énekek éneke 3, 11)

 • Elõttem a szõlõ, most az enyém; Salamon, az ezer ezüst legyen a tied, kétszázat meg kapjanak a termés õrei. (Énekek éneke 8, 12)

 • Salamon a béke idején volt király, körös-körül békét adott neki az Úr, s ezért õ házat épített nevének, és örök idõkre szentélyt emeltetett. (Sirák fia könyve 47, 13)

 • Salamon megtért atyáihoz, s utódul egyik ivadékát hagyta: "A nép balgaságát", a legkevésbé okost, Rechabeámot, aki a népet lázadásba vitte. (Sirák fia könyve 47, 23)

 • Ami pedig a két oszlopot, az egyetlen medencét, a medencét tartó tizenkét bronzbikát és az üstlábakat illeti, amelyeket még Salamon készíttetett az Úr temploma számára, meg sem lehetett mérni ezeknek a bronzból való tárgyaknak a súlyát. (Jeremiás könyve 52, 20)

 • Izáj nemzette Dávid királyt. Dávidnak született Salamon, Urija feleségétõl. (Máté evangéliuma 1, 6)

 • Salamon nemzette Rechabeámot, Rechabeám nemzette Abiját, Abija nemzette Azát. (Máté evangéliuma 1, 7)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina