Talált 261 Eredmények: oamenilor

 • Davíd şi căpeteniile armatei au împărţit pentru slujire oameni – dintre fiii lui Asáf, Hemán şi Iedutún – care să profeţească prin harpe, alăute şi cimbale. Numărul oamenilor destinaţi pentru slujire era: (Cartea întâi a Cronicilor 25, 1)

 • ascultă-l din ceruri, din sălaşul locuinţei tale, şi iartă-l; dă fiecăruia după toate căile lui, tu care cunoşti inima lui – pentru că tu, numai tu cunoşti inima tuturor fiilor oamenilor – (Cartea a doua a Cronicilor 6, 30)

 • Au venit cu Zorobabél Iósue, Nehemía, Seráia, Reeláia, Mardohéu, Bilşán, Mispár, Bigvái, Rehúm, Baaná. Iar numărul oamenilor din poporul lui Israél era: (Cartea lui Ésdra 2, 2)

 • Apoi le-am zis astfel: «Care sunt numele oamenilor care construiesc casa aceasta?»”. (Cartea lui Ésdra 5, 4)

 • Le-am cerut şi numele lor ca să ţi le facem cunoscute, ca să scriem numele oamenilor care sunt în fruntea lor. (Cartea lui Ésdra 5, 10)

 • Au venit cu Zorobabél: Iósue, Nehemía, Azaría, Raamía, Nahamaní, Mardohéu, Bilşán, Misperet, Bigvái, Nehúm, Baaná. Numărul oamenilor din poporul lui Israél: (Cartea lui Nehemía 7, 7)

 • I-am mustrat şi i-am blestemat; i-am lovit pe unii dintre ei, le-am smuls părul oamenilor şi i-am pus să jure pe Dumnezeu: „Să nu le daţi pe fiicele voastre fiilor lor şi să nu le luaţi pe fiicele lor pentru fiii voştri sau pentru voi înşivă! (Cartea lui Nehemía 13, 25)

 • Tobía s-a dus şi l-a chemat: „Tinere, tata te cheamă!”. A venit la el şi l-a salutat el mai întâi pe Tobít: „Să ai parte de multe bucurii!”. Tobít i-a răspuns, zicându-i: „De ce aş avea să mă bucur? Căci sunt cu ochi neputincioşi şi nu văd lumina cerului, ci zac în întuneric asemenea morţilor care nu văd lumina. Deşi trăiesc, sunt printre morţi; aud glasul oamenilor, dar nu-i văd”. [Rafaél] i-a zis: „Ai încredere că vei fi în curând vindecat de Dumnezeu; ai încredere!”. Tobít i-a răspuns: „Tobía, fiul meu, vrea să meargă în Média. Vei putea merge împreună cu el ca să-l conduci? Îţi voi da plată, frate”. El i-a zis: „Pot să merg cu el, ştiu toate drumurile. Am călătorit de multe ori în Média şi am străbătut toate câmpiile şi munţii ei şi-i cunosc toate drumurile”. (Cartea lui Tobía 5, 10)

 • Atunci el i-a chemat pe amândoi deoparte şi le-a zis: „Binecuvântaţi-l pe Dumnezeu şi daţi mărturie în faţa tuturor celor vii pentru lucrurile bune pe care le-a făcut cu voi! Lăudaţi-l şi cântaţi numele lui! Faceţi cunoscute cuvintele lui Dumnezeu tuturor oamenilor cu cinste! Nu încetaţi să daţi mărturie despre el! (Cartea lui Tobía 12, 6)

 • Când s-a liniştit larma oamenilor care erau în jurul adunării, Holoférn, comandantul suprem al armatei asiriénilor, i-a spus lui Ahiór înaintea întregului popor al străinilor şi înaintea tuturor fiilor lui Moáb: (Cartea Iudítei 6, 1)

 • Acum, cine sunteţi voi să-l ispitiţi pe Dumnezeu în ziua de astăzi şi să vă puneţi pe voi mai presus de Dumnezeu în mijlocul fiilor oamenilor? (Cartea Iudítei 8, 12)

 • Nu se va îndepărta speranţa ta din inima oamenilor care îşi vor aminti de puterea lui Dumnezeu până în veci. (Cartea Iudítei 13, 19)


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina