Talált 261 Eredmények: oamenilor

 • [De asemenea] Dumnezeu a făcut să vină asupra capului oamenilor din Síhem tot răul pe care-l făcuseră. Astfel a venit asupra lor blestemul lui Iotám, fiul lui Ierubáal. (Cartea Judecătorilor 9, 57)

 • Tânărul Samuél creştea şi era plăcut înaintea Domnului şi a oamenilor. (Cartea întâi a lui Samuél 2, 26)

 • Saul tocmai venea de la câmp în urma boilor şi a întrebat: „Ce are poporul de plânge?”. Iar ei i-au istorisit cuvintele oamenilor din Iábeş. (Cartea întâi a lui Samuél 11, 5)

 • Ei au zis mesagerilor care veniseră: „Aşa să le spuneţi oamenilor din Iábeş-Galaád: «Mâine la amiază, veţi fi salvaţi!»”. Mesagerii au mers şi au povestit oamenilor din Iábeş care s-au bucurat. (Cartea întâi a lui Samuél 11, 9)

 • Davíd le-a zis oamenilor care erau cu el: „Ce se va face aceluia care îl va bate pe filisteanul acesta şi va îndepărta dispreţul de deasupra lui Israél? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să dispreţuiască armatele Dumnezeului celui viu?”. (Cartea întâi a lui Samuél 17, 26)

 • A zis oamenilor săi: „Să mă ferească Domnul să fac aşa ceva împotriva stăpânului meu, împotriva unsului Domnului, şi să-mi întind mâna împotriva lui! Căci el este unsul Domnului”. (Cartea întâi a lui Samuél 24, 7)

 • Davíd le-a zis oamenilor săi: „Fiecare să-şi ia sabia!”. Şi fiecare şi-a luat sabia. De asemenea, şi Davíd şi-a luat sabia. L-au urmat cam patru sute de oameni, iar două sute au rămas la bagaje. (Cartea întâi a lui Samuél 25, 13)

 • Acum să asculte stăpânul meu, regele, cuvintele slujitorului său! Dacă Domnul este cel care te incită împotriva mea, să primească cu plăcere ofranda; dar dacă sunt fiii oamenilor, blestemaţi să fie ei înaintea Domnului, fiindcă mă alungă astăzi din moştenirea Domnului, zicându-mi: «Du-te şi slujeşte altor dumnezei!». (Cartea întâi a lui Samuél 26, 19)

 • Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu nuiaua oamenilor şi cu lovituri ale fiilor oamenilor; (Cartea a doua a lui Samuél 7, 14)

 • Absalóm făcea lucrul acesta tututor celor din Israél care se duceau pentru judecată la rege. Şi Absalóm a câştigat inima tuturor oamenilor din Israél. (Cartea a doua a lui Samuél 15, 6)

 • Atunci a venit cineva la Davíd şi i-a zis: „Inima oamenilor din Israél este după Absalóm”. (Cartea a doua a lui Samuél 15, 13)

 • [Davíd] a înmuiat inima tuturor oamenilor din Iúda ca [inima] unui singur om. Ei au trimis [să-i spună] regelui: „Întoarceţi-vă tu şi toţi slujitorii tăi!”. (Cartea a doua a lui Samuél 19, 15)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina