Talált 261 Eredmények: oamenilor

 • Cu siguranţă nu ne-ai adus într-o ţară unde curge lapte şi miere şi nu ne-ai dat în moştenire ogoare şi vii! Crezi că poţi să scoţi ochii oamenilor acestora? Nu mergem!”. (Cartea Numerilor 16, 14)

 • Tot ce deschide pântecele oricărui trup pe care-l aduc Domnului, de la om până la animal, este al tău. Dar să răscumpere întâiul născut al oamenilor şi pe întâiul născut al animalelor impure să-l răscumpere. (Cartea Numerilor 18, 15)

 • Timpul cât am mers de la Cádeş-Barnéa până când am trecut valea Zéred a fost de treizeci şi opt de ani, până când a dispărut din mijlocul taberei toată generaţia oamenilor de război, după cum le jurase Domnul. (Cartea Deuteronómului 2, 14)

 • Când Cel Preaînalt împărţea popoarelor moştenire, când îi împărţea pe fiii oamenilor, a fixat hotarele popoarelor după numărul fiilor lui Israél. (Cartea Deuteronómului 32, 8)

 • Căci patruzeci de ani au umblat fiii lui Israél prin pustiu, până când s-a terminat tot poporul oamenilor de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului. Acestora le jurase Domnul că nu vor vedea ţara pe care Domnul o jurase părinţilor lor că le-o va da, ţară în care curge lapte şi miere. (Cartea lui Iósue 5, 6)

 • Au mers acolo din popor circa trei mii de oameni, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ái. (Cartea lui Iósue 7, 4)

 • Au mers la Iósue în tabără, la Ghilgál, şi i-au zis lui şi tuturor oamenilor din Israél: „Noi venim dintr-o ţară îndepărtată; acum încheiaţi o alianţă cu noi!”. (Cartea lui Iósue 9, 6)

 • După ce i-au adus la Iósue pe acei regi, Iósue i-a chemat pe toţi bărbaţii lui Israél şi le-a zis căpeteniilor oamenilor de război care merseseră cu el: „Apropiaţi-vă şi puneţi-vă picioarele pe grumajii acestor regi!”. Ei s-au apropiat şi au pus picioarele pe grumajii lor. (Cartea lui Iósue 10, 24)

 • După ce a oferit darul, a dat drumul oamenilor care purtaseră darul. (Cartea Judecătorilor 3, 18)

 • Le-a zis oamenilor din Sucót: „Daţi, vă rog, pâine poporului care vine după mine, căci sunt obosiţi şi sunt în urmărirea lui Zebáh şi Ţalmúna, regii din Madián”. (Cartea Judecătorilor 8, 5)

 • A venit la cei din Sucót şi a zis: „Iată-i pe Zebáh şi Ţalmúna pentru care m-aţi jignit, zicând: «Este oare mâna lui Zebáh şi Ţalmúna în mâinile tale ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiţi?»!”. (Cartea Judecătorilor 8, 15)

 • Gaál, fiul lui Ébed, zicea: „Cine este Abimélec şi cine este Síhem ca să-i slujim lui Abimélec? Nu este el fiul lui Ierubáal şi Zebúl nu este supraveghetorul lui? Aţi slujit [cândva] oamenilor lui Hamór, tatăl lui Síhem; de ce să-i slujim [acum] lui Abimélec? (Cartea Judecătorilor 9, 28)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina