pronađen 261 Rezultati za: oamenilor

 • Davíd şi căpeteniile armatei au împărţit pentru slujire oameni – dintre fiii lui Asáf, Hemán şi Iedutún – care să profeţească prin harpe, alăute şi cimbale. Numărul oamenilor destinaţi pentru slujire era: (Cartea întâi a Cronicilor 25, 1)

 • ascultă-l din ceruri, din sălaşul locuinţei tale, şi iartă-l; dă fiecăruia după toate căile lui, tu care cunoşti inima lui – pentru că tu, numai tu cunoşti inima tuturor fiilor oamenilor – (Cartea a doua a Cronicilor 6, 30)

 • Au venit cu Zorobabél Iósue, Nehemía, Seráia, Reeláia, Mardohéu, Bilşán, Mispár, Bigvái, Rehúm, Baaná. Iar numărul oamenilor din poporul lui Israél era: (Cartea lui Ésdra 2, 2)

 • Apoi le-am zis astfel: «Care sunt numele oamenilor care construiesc casa aceasta?»”. (Cartea lui Ésdra 5, 4)

 • Le-am cerut şi numele lor ca să ţi le facem cunoscute, ca să scriem numele oamenilor care sunt în fruntea lor. (Cartea lui Ésdra 5, 10)

 • Au venit cu Zorobabél: Iósue, Nehemía, Azaría, Raamía, Nahamaní, Mardohéu, Bilşán, Misperet, Bigvái, Nehúm, Baaná. Numărul oamenilor din poporul lui Israél: (Cartea lui Nehemía 7, 7)

 • I-am mustrat şi i-am blestemat; i-am lovit pe unii dintre ei, le-am smuls părul oamenilor şi i-am pus să jure pe Dumnezeu: „Să nu le daţi pe fiicele voastre fiilor lor şi să nu le luaţi pe fiicele lor pentru fiii voştri sau pentru voi înşivă! (Cartea lui Nehemía 13, 25)

 • Tobía s-a dus şi l-a chemat: „Tinere, tata te cheamă!”. A venit la el şi l-a salutat el mai întâi pe Tobít: „Să ai parte de multe bucurii!”. Tobít i-a răspuns, zicându-i: „De ce aş avea să mă bucur? Căci sunt cu ochi neputincioşi şi nu văd lumina cerului, ci zac în întuneric asemenea morţilor care nu văd lumina. Deşi trăiesc, sunt printre morţi; aud glasul oamenilor, dar nu-i văd”. [Rafaél] i-a zis: „Ai încredere că vei fi în curând vindecat de Dumnezeu; ai încredere!”. Tobít i-a răspuns: „Tobía, fiul meu, vrea să meargă în Média. Vei putea merge împreună cu el ca să-l conduci? Îţi voi da plată, frate”. El i-a zis: „Pot să merg cu el, ştiu toate drumurile. Am călătorit de multe ori în Média şi am străbătut toate câmpiile şi munţii ei şi-i cunosc toate drumurile”. (Cartea lui Tobía 5, 10)

 • Atunci el i-a chemat pe amândoi deoparte şi le-a zis: „Binecuvântaţi-l pe Dumnezeu şi daţi mărturie în faţa tuturor celor vii pentru lucrurile bune pe care le-a făcut cu voi! Lăudaţi-l şi cântaţi numele lui! Faceţi cunoscute cuvintele lui Dumnezeu tuturor oamenilor cu cinste! Nu încetaţi să daţi mărturie despre el! (Cartea lui Tobía 12, 6)

 • Când s-a liniştit larma oamenilor care erau în jurul adunării, Holoférn, comandantul suprem al armatei asiriénilor, i-a spus lui Ahiór înaintea întregului popor al străinilor şi înaintea tuturor fiilor lui Moáb: (Cartea Iudítei 6, 1)

 • Acum, cine sunteţi voi să-l ispitiţi pe Dumnezeu în ziua de astăzi şi să vă puneţi pe voi mai presus de Dumnezeu în mijlocul fiilor oamenilor? (Cartea Iudítei 8, 12)

 • Nu se va îndepărta speranţa ta din inima oamenilor care îşi vor aminti de puterea lui Dumnezeu până în veci. (Cartea Iudítei 13, 19)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina