1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

3. Mindenki tisztelje anyját és apját. Tartsátok meg szombatomat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

4. Ne forduljatok a bálványok felé, és ne öntsetek magatoknak ércbõl isteneket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

5. Ha közösségi áldozatot mutattok be az Úrnak, úgy ajánljátok fel, hogy kedves legyen.

6. Az áldozat napján vagy másnap kell elfogyasztani, ami harmadnapra marad belõle, azt el kell égetni tûzön.

7. Ha harmadnap esztek belõle, az már romlott étel, s nem kedves többé.

8. Aki eszik belõle, az viselje bûne terhét, mivel megsértette az Úr szentségét. Az ilyet ki kell irtani népébõl.

9. Amikor majd aratjátok földetek termését, ne vágjátok le a föld színéig. Ne szedd össze aratás után az ottmaradt kalászokat,

10. ne böngészd át szõlõtõkéidet, és ne szedegesd föl a fürtrõl lehullott szemeket. Hagyd ott a szegényeknek és az idegennek. Én vagyok az Úr, a te Istened.

11. Senki közületek ne lopja meg, ne vezesse félre és ne csalja meg a népébõl valót.

12. Ne esküdjetek hamisan a nevemre, mert azzal megszentségteleníted Istened nevét. Én vagyok az Úr.

13. Ne használd ki és ne zsákmányold ki embertársadat; a munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig.

14. Ne átkozd a némát, és ne tégy akadályt a vak útjába, hanem féld Istenedet. Én vagyok az Úr.

15. Ne légy igazságtalan az ítélkezésben. Ne kedvezz a gyengének, és ne engedd, hogy a hatalmas elszédítsen: igazság szerint ítélkezz embertársad fölött.

16. Ne rágalmazd tieidet, és ne törj embertársad vérére. Én vagyok az Úr.

17. Ne táplálj gyûlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bûnében.

18. Ne légy bosszúálló, és ne gyûlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.

19. Tartsd meg törvényeimet. Barmaid között ne pároztass két különbözõ fajtát, földedbe ne vess két különféle magot, ne hordj magadon kétféle színû ruhát.

20. Ha valaki együtt hál olyan asszonnyal, aki más embernek ki nem váltott és szabaddá nem tett rabszolganõje, de egyszersmind mellékfelesége is, azt felelõsségre kell vonni, de nem bûnhõdik halállal, mivel az asszony nem volt szabad.

21. Az ilyen ember vigyen az Úrnak a megnyilatkozás sátorának bejáratához jóvátételi áldozatot. Egy kos legyen az áldozat.

22. A pap az áldozatra szánt kossal végezze el az engesztelés szertartását az ember fölött az Úr elõtt az elkövetett bûnért, s akkor az elkövetett bûn bocsánatot nyer.

23. Ha majd bejuttok földetekre és ott gyümölcsfát ültettek, a gyümölcseit úgy tekintsétek, mintha az elõbõre volna. Három éven át legyen körülmetéletlen dolog számotokra, és ne egyetek belõle.

24. A negyedik évben minden gyümölcsét szenteljétek az Úrnak hálaadó ünneppel.

25. Az ötödik évben már megehetitek a gyümölcsét, és begyûjthetitek a termést magatoknak. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

26. Ne egyetek semmiféle véreset, ne foglalkozzatok jóslással és varázslással.

27. Hajatokat ne nyírjátok kerekre, és szakállatok végét ne vágjátok le.

28. Halott miatt ne ejtsetek sebet testeteken, és ne vagdossátok be magatokat. Én vagyok az Úr.

29. A lányodat ne alacsonyítsd le azzal, hogy bárkinek odaadod, így országod nem lesz szennyezett és gyalázatos.

30. Tartsátok meg szombatomat, és tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Úr.

31. Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

32. Becsüld meg az õsz fejet, add meg a tiszteletet az öregnek és féld Istenedet. Én vagyok az Úr.

33. Ha idegen lakik veletek földeteken, ne bántsátok.

34. A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

35. Ne legyetek igazságtalanok az ítélkezésben, a hosszmérték, a súlymérték és az ûrmérték használatában.

36. Legyen hiteles a mérleged, hiteles a súlyod, hiteles a mértéked, hiteles a vékád. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjérõl.

37. Tartsátok meg minden törvényemet, minden parancsomat, és éljetek szerintük. Én vagyok az Úr."


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina