pronađen 1997 Rezultati za: volt

 • Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: "Én El Shaddái vagyok: járj elõttem, és légy tökéletes. (Teremtés könyve 17, 1)

 • Ábrahám 99 éves volt, amikor elõbõrét körülmetélték. (Teremtés könyve 17, 24)

 • Izmael 13 esztendõs volt, amikor elõbõrét körülmetélték. (Teremtés könyve 17, 25)

 • Abimelek tovább beszélt Ábrahámhoz: "Mi volt a szándékod, hogy ezt tetted?" (Teremtés könyve 20, 10)

 • Ábrahám százesztendõs volt, amikor fia, Izsák megszületett. (Teremtés könyve 21, 5)

 • Isten a gyermekkel volt. Az felnõtt, a pusztában lakott és íjas vadász lett. (Teremtés könyve 21, 20)

 • Ábrahám idõs volt, elõrehaladt a korban, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot. (Teremtés könyve 24, 1)

 • A tevéket letelepítette egy kútnál a városon kívül. Estefelé volt, az az idõ, amikor az asszonyok kijönnek vízért. (Teremtés könyve 24, 11)

 • Még mielõtt végigmondta volna, kijött Rebekka, aki Ábrahám testvére, Nachor felesége, Milka fiának, Betuelnek a leánya volt, s vizeskorsó volt a vállán. (Teremtés könyve 24, 15)

 • A lány külsõre nagyon szép volt, hajadon, aki még nem volt együtt férfival. Lement a forráshoz, megtöltötte korsóját és ismét feljött. (Teremtés könyve 24, 16)

 • Rebekkának volt egy Lábán nevû testvére. Lábán kisietett a kútnál levõ emberhez. (Teremtés könyve 24, 29)

 • Sára, uramnak a felesége fiút szült uramnak, mikor már idõs volt, s õ minden vagyonát átadta neki. (Teremtés könyve 24, 36)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina