pronađen 55 Rezultati za: nevedet

 • Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. (Teremtés könyve 12, 2)

 • Jákob erre megkérdezte és ezt mondta: "Nyilvánítsd ki elõttem nevedet!" Az így válaszolt: "Miért kérdezed a nevemet?" -, s megáldotta. (Teremtés könyve 32, 30)

 • Akkor örökké dicsõítik majd a nevedet, és így beszélnek: Izraelnek a Seregek Ura az Istene. Akkor fennmarad szolgádnak, Dávidnak a háza is színed elõtt. (Sámuel II. könyve 7, 26)

 • a király szolgái pedig elmentek, és szerencsét kívántak urunknak, Dávid királynak, mondván: Tegye a te Istened Salamon nevét még dicsõségesebbé, mint a te nevedet, trónját pedig még fönségesebbé, mint a te trónodat! A király meghajolt fekvõhelyén. (Királyok I. könyve 1, 47)

 • Ha népedet, Izraelt legyõzi az ellenség, mert vétkezett ellened, de aztán megtér és megvallja nevedet, ha imádkozik és könyörög színed elõtt ebben a templomban, (Királyok I. könyve 8, 33)

 • Ha bezárul az ég és nem esik az esõ, mert újra vétkeztek ellened, de aztán imádkoznak ezen a helyen, megvallják nevedet és elfordulnak bûneiktõl, mivel megaláztad õket, (Királyok I. könyve 8, 35)

 • tégy meg mindent, amiért az idegen hozzád könyörög, hogy a földnek minden népe fölismerje nevedet, és féljen úgy, mint Izrael, s tudja meg, hogy ez a templom, amelyet építettem, a nevednek van szentelve. (Királyok I. könyve 8, 43)

 • Nappal és éjjel legyen a szemed nyitva e ház fölött, a hely fölött, amelyrõl kijelentetted, hogy nevedet ott helyezed el. Hallgasd meg az imát, mellyel szolgád e hely felé fordul! (Krónikák II. könyve 6, 20)

 • Ha néped, Izrael, vétkei miatt vereséget szenved ellenségétõl, de aztán megtér, megvallja nevedet, könyörög és esdekel színed elõtt e templomban, (Krónikák II. könyve 6, 24)

 • Ha bezárul az ég, és elmarad az esõ, mert vétkeznek ellened, de aztán könyörögnek hozzád ezen a helyen, megvallják nevedet, és megtérnek bûneikbõl, mivel megbüntetted õket; (Krónikák II. könyve 6, 26)

 • hallgasd meg az égbõl, lakóhelyedrõl. Tedd meg mind, amiért hozzád kiált az idegen, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy tiszteljen téged, mint néped, Izrael; s tudja meg, hogy tõled kapta nevét e templom, amelyet építettem. (Krónikák II. könyve 6, 33)

 • Ó, Uram, halld meg szolgád könyörgését, s szolgáidnak a kérését, akik szívesen félik nevedet. Hadd legyen ma szerencséje szolgádnak, engedd, hogy kegyelmet találjon ez elõtt az ember elõtt!" (Nehemiás könyve 1, 11)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina