pronađen 1019 Rezultati za: elõtt

 • A kovásztalan kenyerek kosarából, amely az Úr elõtt állt, kivett egy kovásztalan kalácsot, egy olajjal elkészített kalácsot és egy lepényt, s ezeket hozzátette a hájhoz meg a jobb lapockához. (Leviták könyve 8, 26)

 • Mózes ezt mondta Áronnak és fiainak: "Fõzzétek meg a húst a megnyilatkozás sátora elõtt. Egyétek meg ott azzal a kenyérrel együtt, amely a beiktatás áldozatához való kosárban van, ahogy erre utasítást is adtam: Áronnak és fiainak kell megenniük. (Leviták könyve 8, 31)

 • Áron fiai, Nadab és Abihu vették füstölõjüket. Tüzet tettek bele és rá tömjént, s az Úr elõtt szabálytalan tûzáldozatot mutattak be, amely nem volt elõírva számukra. (Leviták könyve 10, 1)

 • Az Úr színe elõl láng csapott ki, és megégette õket, meg is haltak az Úr elõtt. (Leviták könyve 10, 2)

 • Ekkor Mózes így szólt Áronhoz: "Itt beteljesedett, amit az Úr mondott: azokon mutatom meg szentségemet, akik a közelemben vannak, s az egész nép elõtt kinyilvánítom dicsõségemet." Áron némán hallgatta. (Leviták könyve 10, 3)

 • "Miért nem ettétek meg ezt az áldozatot valamely szent helyen? Hiszen az szent dolog, amelyet nektek adtak, hogy elvegyétek a közösség bûnét, elvégezve rajta az engesztelés szertartását az Úr elõtt. (Leviták könyve 10, 17)

 • Ezt a pap áldozza fel az Úr elõtt. Így végezze el fölötte az engesztelés szertartását, s akkor megtisztul vérének folyásától. Ez az asszonyra vonatkozó elõírás, aki fiút vagy leányt szül. (Leviták könyve 12, 7)

 • ajánlja fel bûnért való áldozatul, a másikat meg égõáldozatul, az ételáldozattal együtt, aszerint, ahogy módjában volt megszerezni. A pap így végezze el az Úr elõtt való kiengesztelõdés szertartását azon, aki meg akar tisztulni." (Leviták könyve 14, 31)

 • Az pedig mutassa be az egyiket bûnért való áldozatul, a másikat égõáldozatul. A pap így elvégzi rajta a kiengesztelõdés szertartását az Úr elõtt magfolyásáért. (Leviták könyve 15, 15)

 • A pap az egyiket ajánlja fel bûnért való, a másikat égõáldozatul. A pap így végezze el rajta a kiengesztelõdés szertartását az Úr elõtt vérfolyása miatt, amely tisztátalanná tette. (Leviták könyve 15, 30)

 • Tegyen a füstölõbe parazsat, amelyet az Úr elõtt álló oltárról vett, és vegyen illatos tömjént két tele marékkal. Az egészet vigye a függöny mögé, (Leviták könyve 16, 12)

 • és tegye a tömjént az Úr elõtt a parázsra. Így a tömjén felhõjével beborítja a kiengesztelõdés tábláját, amely a bizonyság ládáján van, s akkor nem hal meg. (Leviták könyve 16, 13)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina