pronađen 505 Rezultati za: Mózes

 • Mózes kinyújtotta botját Egyiptom fölé, erre az Úr egész nap és egész éjjel tartó keleti szelet támasztott a vidék felett. Reggelre a keleti szél elhozta a sáskákat. (Kivonulás könyve 10, 13)

 • Erre (Mózes) eljött a fáraótól és könyörgött az Úrhoz. (Kivonulás könyve 10, 18)

 • Mózes erre kinyújtotta kezét az ég felé, és három napig sûrû sötétség szállt egész Egyiptomra. (Kivonulás könyve 10, 22)

 • Mózes ezt válaszolta: "Ha adsz állatokat a véres és égõ áldozathoz, akkor azokat áldozzuk fel az Úrnak, a mi Istenünknek. (Kivonulás könyve 10, 25)

 • Mózes megjegyezte: "Te magad jelentetted ki: többet nem lépek színed elé." (Kivonulás könyve 10, 29)

 • Mózes kijelentette: "Ezt mondja az Úr: éjfélkor végigvonulok Egyiptomon. (Kivonulás könyve 11, 4)

 • Mózes és Áron véghezvitték mindezeket a csodákat a fáraó elõtt. Az Úr azonban megkeményítette a fáraó szívét és nem engedte el Izrael fiait országából. (Kivonulás könyve 11, 10)

 • Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: "Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot. (Kivonulás könyve 12, 21)

 • Izrael fiai Mózes szavai szerint jártak el, s az egyiptomiaktól ezüst- meg aranydolgokat és ruhákat kértek. (Kivonulás könyve 12, 35)

 • Mózes így beszélt a néphez: "Emlékezzetek meg errõl a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgaság házából. Az Úr erõs kézzel hozott ki onnan benneteket. Ezért nem ehettek semmiféle kovászosat. (Kivonulás könyve 13, 3)

 • Mózes József csontjait is magával vitte. Õ ugyanis megeskette Izrael fiait: "Ha Isten egyszer kegyesen hazavezet, akkor az én csontjaimat is vigyétek el innét magatokkal." (Kivonulás könyve 13, 19)

 • Mózes így válaszolt a népnek: "Ne féljetek, legyetek erõsek, és meglátjátok az Úr segítségét, amelyet ma nyújt nektek. Mert ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, soha többé nem fogjátok látni õket. (Kivonulás könyve 14, 13)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina