pronađen 250 Rezultati za: Jákob

 • Nem hívtál segítségül, Jákob, és nem törõdtél velem, Izrael! (Izajás könyve 43, 22)

 • Most mégis halld, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam! (Izajás könyve 44, 1)

 • Ezt mondja az Úr, aki teremtett, aki anyád méhében alkotott, a gyámolod: Ne félj szolgám, Jákob, Jesurun, akit kiválasztottam. (Izajás könyve 44, 2)

 • Az egyik így szól majd: "Én az Úré vagyok", a másik meg Jákob nevét viseli. Ez azt írja kezére: "Úr", az meg Izrael nevével dicsekszik. (Izajás könyve 44, 5)

 • Gondolj ezekre, Jákob, és arra, hogy a szolgám vagy, Izrael! Én alkottalak, a szolgám vagy. Nem feledkezem el rólad, Izrael. (Izajás könyve 44, 21)

 • Nem titokban beszéltem, nem valami sötét zugában a földnek. Nem azt mondtam Jákob nemzetségének: A zûrzavarban keressetek! Én, az Úr az igazságot mondom, és az igazat hirdetem nektek. (Izajás könyve 45, 19)

 • "Hallgassatok ide, Jákob háza, és ti mindnyájan, akik Izrael házából megmaradtatok, akiket anyátok méhétõl fogva hordozok, akiknek terhét az anyaöltõl kezdve viselem. (Izajás könyve 46, 3)

 • Halljátok, Jákob háza, mind, akik Izrael nevét viselitek, és Júda magvából származtok! Ti, akik az Úr nevére esküsztök, és Izrael Istenét emlegetitek, csakhogy nem hûséges szívvel és nem õszintén, (Izajás könyve 48, 1)

 • Hallgass rám, Jákob, s meghívottam, Izrael! Én vagyok az elsõ, és én vagyok az utolsó. (Izajás könyve 48, 12)

 • "Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig." (Izajás könyve 49, 6)

 • Ellenségeidet megetetem a saját húsukkal; úgy megittasodnak a saját vérüktõl, mint az új bortól. Akkor mindenki megtudja majd, hogy én, az Úr vagyok a te Szabadítód, és a te Megváltód, Jákob erõse. (Izajás könyve 49, 26)

 • Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hûtlenségét, Jákob házának a bûneit. (Izajás könyve 58, 1)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina