pronađen 78 Rezultati za: Izsák

 • De Isten ezt válaszolta: "Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az õ és õutána leszármazottainak Istene leszek. (Teremtés könyve 17, 19)

 • Ábrahám fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta. (Teremtés könyve 21, 3)

 • Ábrahám százesztendõs volt, amikor fia, Izsák megszületett. (Teremtés könyve 21, 5)

 • Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. (Teremtés könyve 21, 8)

 • de Isten így szólt Ábrahámhoz: "Ne bánkódj a fiad és szolgálód miatt, hanem hallgass Sárára mindenben, amit mond neked, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni. (Teremtés könyve 21, 12)

 • Ábrahám tehát fogta az égõáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára adta, õ pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. (Teremtés könyve 22, 6)

 • Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: "Atyám!" Az válaszolt: "Igen, fiam!" (Teremtés könyve 22, 7)

 • Menj inkább szülõföldemre, a rokonaimhoz, s hozzál feleséget a fiam, Izsák számára!" (Teremtés könyve 24, 4)

 • Ha az a lány, akinek szólok: Nyújtsd a korsódat, hadd igyam, azt feleli: Igyál, tevéidet is megitatom, akkor kiválasztottad azt szolgád, Izsák számára. Errõl fogom megismerni, hogy jóságosnak mutatkoztál uram iránt. (Teremtés könyve 24, 14)

 • Izsák Lachai-Roi forrásának pusztájából jött, ugyanis a Negeben lakott. (Teremtés könyve 24, 62)

 • Napszállta idején kiment Izsák, hogy a szabad mezõn járkáljon. Mikor körülnézett, tevéket látott közeledni. (Teremtés könyve 24, 63)

 • Izsák sátrába vitte, magához vette Rebekkát, s az a felesége lett. Izsák megszerette õt, úgyhogy megvigasztalódott anyjának elvesztésén. (Teremtés könyve 24, 67)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina