pronađen 95 Rezultati za: égbõl

 • A mélységek forrásai és az ég csatornái bezárultak: az esõ megszûnt esni az égbõl, (Teremtés könyve 8, 2)

 • Akkor Isten kén- és tûzesõt bocsátott az égbõl Szodomára és Gomorrára. (Teremtés könyve 19, 24)

 • Isten meghallotta a gyermek hangját, s az Isten angyala az égbõl megszólította Hágárt és azt mondta: "Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van. (Teremtés könyve 21, 17)

 • De az Úr angyala rászólt az égbõl és azt mondta: "Ábrahám, Ábrahám!" "Itt vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 22, 11)

 • Azután az Úr angyala az égbõl másodszor is szólt Ábrahámhoz, (Teremtés könyve 22, 15)

 • De az Úr így szólt Mózeshez: "Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égbõl. A nép menjen ki, és gyûjtsön magának egy napra valót belõle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. (Kivonulás könyve 16, 4)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Közöld Izrael fiaival: Magatok láttátok, hogy az égbõl beszéltem hozzátok. (Kivonulás könyve 20, 22)

 • Az égbõl hallatta szavát, hogy tanítson; a földön hatalmas tüzet mutatott, és a lángok közül hallottad a szavait. (Második Törvénykönyv 4, 36)

 • Tekints hát le szent hajlékodból, az égbõl, és áldd meg népedet, Izraelt és az országot, amelyet nekünk adtál, amint atyáinknak esküvel ígérted, a tejjel-mézzel folyó országot." (Második Törvénykönyv 26, 15)

 • Az Úr homokzáporrá és porözönné változtatja országodban az esõt, addig fog hullani rád az égbõl, míg meg nem semmisülsz. (Második Törvénykönyv 28, 24)

 • Bet-Horon lejtõjén menekültek Izrael elõl. Az Úr hatalmas jégesõt bocsátott rájuk az égbõl, egészen Azekáig; így odavesztek. Többen pusztultak el közülük a jégesõtõl, mint Izrael fiainak kardja élétõl. (Józsue könyve 10, 11)

 • Aja lánya, Ricpa gyászruhát vett, és azt terítette fekvõhelyül a sziklára az árpa aratásának megkezdésétõl egészen addig, míg az égbõl esõ nem esett rájuk; így akadályozta meg, hogy nappal az égi madarak, éjjel meg a vadállatok rájuk szabaduljanak. (Sámuel II. könyve 21, 10)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina