Trouvé 1146 Résultats pour: szólt

 • Így a parancs, bár életre szólt, halálomra vált. (Rómaiaknak írt levél 7, 10)

 • Izraelhez azonban így szólt: "Naphosszat a hitetlen és ellenszegülõ nép felé tárom karomat." (Rómaiaknak írt levél 10, 21)

 • hálát adott, megtörte, és így szólt: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre." (Korintusiaknak írt I. levél 11, 24)

 • Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: "Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belõle, az én emlékezetemre." (Korintusiaknak írt I. levél 11, 25)

 • Nos, az ígéret Ábrahámnak és leszármazottjának szólt. Nem azt mondja (az Írás): "és leszármazottainak", mintha sokaknak szólna, hanem csak egynek: "leszármazott", s ez Krisztus. (Galatáknak írt levél 3, 16)

 • Mire való tehát a törvény? A törvényszegések miatt kaptuk, míg el nem jön a leszármazott, akinek az ígéret szólt. Angyalok által lett érvényes, közvetítõ révén. (Galatáknak írt levél 3, 19)

 • Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, (Zsidóknak írt levél 1, 1)

 • ezekben a végsõ napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az idõket is teremtette. (Zsidóknak írt levél 1, 2)

 • Ha Józsue megszerezte volna nekik nyugalma (országát), nem szólt volna egy másik, késõbbi napról. (Zsidóknak írt levél 4, 8)

 • Így Krisztus sem önmagát emelte fõpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: "A Fiam vagy, ma szültelek." (Zsidóknak írt levél 5, 5)

 • Õ viszont, aki nem az õ nemzetségükbõl származott, Ábrahámtól kapta a tizedet, és megáldotta azt, akinek az ígéret szólt. (Zsidóknak írt levél 7, 6)

 • A tanúság ugyanis így szólt róla: "Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint." (Zsidóknak írt levél 7, 17)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina