Trouvé 1146 Résultats pour: szólt

 • S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendõ födte. Jézus szólt nekik: "Oldjátok fel, hogy tudjon járni." (János evangéliuma 11, 44)

 • Jézus így szólt: "Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi. (János evangéliuma 12, 7)

 • Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp odamentek és elmondták Jézusnak. (János evangéliuma 12, 22)

 • Amikor megmosta lábukat, fölvette felsõruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, mit tettem veletek? (János evangéliuma 13, 12)

 • Jézus észrevette, hogy meg akarják tõle kérdezni, azért így szólt hozzájuk: "Azon tanakodtok egymás közt, hogy azt mondtam: Rövid idõ s már nem láttok, ismét rövid idõ és viszontláttok? (János evangéliuma 16, 19)

 • Péter azonban kint maradt a kapunál. A másik tanítvány, aki ismerõse volt a fõpapnak, kijött és szólt a kapuban õrködõ lánynak, és bevitte Pétert. (János evangéliuma 18, 16)

 • Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: "Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bûnösnek." (János evangéliuma 19, 4)

 • Húsvét elõkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: "Nézzétek, a királyotok!" (János evangéliuma 19, 14)

 • Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: "Asszony, nézd, a fiad!" (János evangéliuma 19, 26)

 • Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: "Beteljesedett!" Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. (János evangéliuma 19, 30)

 • Simon Péter így szólt hozzájuk: "Megyek halászni." "Veled tartunk" - felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. (János evangéliuma 21, 3)

 • Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: "Az Úr az!" Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkõzve -, és beugrott a vízbe. (János evangéliuma 21, 7)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina