Trouvé 1146 Résultats pour: szólt

 • Péternek, aki még mindig a látomáson töprengett, szólt a Lélek: "Íme, három ember keres. (Apostolok Cselekedetei 10, 19)

 • így szólt hozzájuk: "Jól tudjátok, hogy mennyire tilos zsidó férfinak pogánnyal érintkeznie vagy vele tartania. De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani. (Apostolok Cselekedetei 10, 28)

 • Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: "Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik!" (Apostolok Cselekedetei 13, 2)

 • Testvérek! Ábrahám nemzetségének fiai és ti istenfélõk! Ennek az üdvösségnek a híre nekünk szólt. (Apostolok Cselekedetei 13, 26)

 • Néhány nap elteltével Pál így szólt Barnabáshoz: "Menjünk s nézzük meg, hogy vannak a testvérek azokban a városokban, ahol hirdettük az Úr szavát." (Apostolok Cselekedetei 15, 36)

 • Összehívta õket meg a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk: "Emberek, tudjátok, hogy ez a mesterség biztosítja jólétünket. (Apostolok Cselekedetei 19, 25)

 • Pál lement hozzá, ráborult, átölelte, s így szólt: "Ne aggódjatok, még benne van a lélek." (Apostolok Cselekedetei 20, 10)

 • Amikor megérkeztek, így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem elsõ napjától kezdve minden idõmet köztetek töltöttem, (Apostolok Cselekedetei 20, 18)

 • Odajött, elvette Pál övét, és összekötözte vele kezét, lábát, s így szólt: "Ezt üzeni a Szentlélek: Azt a férfit, akié ez az öv, a zsidók így kötözik majd meg Jeruzsálemben és kiszolgáltatják a pogányoknak." (Apostolok Cselekedetei 21, 11)

 • Nagy lárma keletkezett. A farizeusok pártjához tartozó írástudók közül néhányan fölemelkedtek, és hevesen tiltakoztak: "Semmi rosszat nem találtunk ebben az emberben. Hátha lélek vagy angyal szólt hozzá?" (Apostolok Cselekedetei 23, 9)

 • Agrippa király így szólt Fesztuszhoz: "Meg szeretném magam is hallgatni ezt az embert." - "Holnap meghallgathatod" - válaszolta (Fesztusz). (Apostolok Cselekedetei 25, 22)

 • Õ a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, az ígéret ugyanis így szólt: "Így lesz nemzetséged." (Rómaiaknak írt levél 4, 18)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina