Trouvé 1146 Résultats pour: szólt

 • De Jézus így szólt: "Hagyjátok, elég!" Aztán megérintette a szolga fülét és meggyógyította. (Lukács evangéliuma 22, 51)

 • Nem sokkal ezután egy másik vette észre: "Te is közéjük tartozol" - szólt neki. Péter tiltakozott: "Ember, nem tartozom." (Lukács evangéliuma 22, 58)

 • s így szólt hozzájuk: "Elém vezettétek ezt az embert mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. (Lukács evangéliuma 23, 14)

 • Erre így szólt: "Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. (Lukács evangéliuma 24, 25)

 • De õ így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? (Lukács evangéliuma 24, 38)

 • De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: "Van itt valami ennivalótok?" (Lukács evangéliuma 24, 41)

 • Aztán így szólt hozzájuk: "Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak." (Lukács evangéliuma 24, 44)

 • Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya! Õ veszi el a világ bûneit. (János evangéliuma 1, 29)

 • s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya!" (János evangéliuma 1, 36)

 • Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: "Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", s (János evangéliuma 1, 41)

 • elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved." (János evangéliuma 1, 42)

 • Erre anyja szólt a szolgáknak: "Tegyetek meg mindent, amit csak mond!" (János evangéliuma 2, 5)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina