Trouvé 1146 Résultats pour: szólt

 • Jézus szólt nekik: "Hozzatok a halból, amit most fogtatok." (János evangéliuma 21, 10)

 • Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertõl: "Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?" "Igen, Uram - felelte -, tudod, hogy szeretlek." Erre így szólt hozzá: "Legeltesd bárányaimat!" (János evangéliuma 21, 15)

 • hanem ez az, amirõl Joel próféta szólt: (Apostolok Cselekedetei 2, 16)

 • Mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis õ mondja: Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobbomra, (Apostolok Cselekedetei 2, 34)

 • Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: "Nézz ránk!" (Apostolok Cselekedetei 3, 4)

 • Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek a fiai, amelyet az Isten atyátokkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: A te utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. - (Apostolok Cselekedetei 3, 25)

 • Péter azonban így szólt hozzá: "Ananiás, hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akard csapni a Szentlelket, és a föld árának egy részét félretedd?" (Apostolok Cselekedetei 5, 3)

 • De az Úr angyala éjszaka kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette õket, s így szólt hozzájuk: (Apostolok Cselekedetei 5, 19)

 • "Izraelita férfiak! - szólt hozzájuk. - Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni! (Apostolok Cselekedetei 5, 35)

 • és így szólt hozzá: Hagyd itt földedet és rokonságodat, s menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. (Apostolok Cselekedetei 7, 3)

 • Õ volt, aki a pusztai közösségbõl érintkezett az angyallal, aki a Sínai-hegyen szólt hozzá. Õ kapta meg az életet adó szavakat, hogy továbbadja nekünk. (Apostolok Cselekedetei 7, 38)

 • Az Úr angyala így szólt Fülöphöz: "Kelj útra és menj délre, a Jeruzsálembõl Gázába vezetõ, elhagyott útra." (Apostolok Cselekedetei 8, 26)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina