Trouvé 689 Résultats pour: Jahvi

 • I jednoga dana Kajin prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova. (Knjiga Postanka 4, 3)

 • A Kajin reèe Jahvi: "Kazna je moja odviše teška da se snosi. (Knjiga Postanka 4, 13)

 • I podiže Noa žrtvenik Jahvi; uze od svih èistih životinja i od svih èistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice. (Knjiga Postanka 8, 20)

 • Jahve se javi Abramu pa mu reèe: "Tvome æu potomstvu dati ovu zemlju." Abram tu podigne žrtvenik Jahvi koji mu se objavio. (Knjiga Postanka 12, 7)

 • Odatle prijeðe u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj šator postavi izmeðu Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino. (Knjiga Postanka 12, 8)

 • Abram digne šatore i doðe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi. (Knjiga Postanka 13, 18)

 • Abram povjerova Jahvi, i on mu to uraèuna u pravednost. (Knjiga Postanka 15, 6)

 • Zar je Jahvi išta nemoguæe? Navratit æu se k tebi kad isteèe vrijeme trudnoæe: Sara æe imati sina." (Knjiga Postanka 18, 14)

 • Èovjek se onda duboko nakloni te iskaže poštovanje Jahvi (Knjiga Postanka 24, 26)

 • Duboko se naklonim i štovanje Jahvi iskažem te blagoslovim Jahvu, Boga gospodara moga, koji me vodio pravim putem da uzmem kæer brata moga gospodara njegovu sinu. (Knjiga Postanka 24, 48)

 • Kad Abrahamov sluga èu njihov pristanak, do zemlje se nakloni Jahvi. (Knjiga Postanka 24, 52)

 • Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zaèe. (Knjiga Postanka 25, 21)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina