1. Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!

2. Za onim gore težite, ne za zemaljskim!

3. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!

4. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada æete se i vi s njime pojaviti u slavi.

5. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, neèistoæu, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo!

6. Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

7. Tim ste putom i vi nekoæ hodili, kad ste u tome živjeli.

8. Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!

9. Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga èovjeka s njegovim djelima

10. i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

11. Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

12. Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost

13. te podnosite jedni druge praštajuæi ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

14. A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva.

15. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

16. Rijeè Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti pouèavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!

17. I sve što god rijeèju ili djelom èinite, sve èinite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujuæi Bogu Ocu po njemu!

18. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu!

19. Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.

20. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu!

21. Oèevi, ne ogorèujte svoje djece da ne klonu duhom.

22. Robovi, slušajte u svemu svoje zemaljske gospodare! Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego u jednostavnosti srca, bojeæi se Gospodina.

23. Što god radite, zdušno èinite, kao Gospodinu, a ne ljudima,

24. znajuæi da æete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite.

25. Doista, nepravedniku æe se uzvratiti što je nepravedno uèinio. Ne, nema pristranosti!

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina