1. Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!

2. Za onim gore težite, ne za zemaljskim!

3. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!

4. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada æete se i vi s njime pojaviti u slavi.

5. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, neèistoæu, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo!

6. Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

7. Tim ste putom i vi nekoæ hodili, kad ste u tome živjeli.

8. Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!

9. Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga èovjeka s njegovim djelima

10. i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

11. Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

12. Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost

13. te podnosite jedni druge praštajuæi ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

14. A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva.

15. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

16. Rijeè Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti pouèavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!

17. I sve što god rijeèju ili djelom èinite, sve èinite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujuæi Bogu Ocu po njemu!

18. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu!

19. Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.

20. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu!

21. Oèevi, ne ogorèujte svoje djece da ne klonu duhom.

22. Robovi, slušajte u svemu svoje zemaljske gospodare! Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego u jednostavnosti srca, bojeæi se Gospodina.

23. Što god radite, zdušno èinite, kao Gospodinu, a ne ljudima,

24. znajuæi da æete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite.

25. Doista, nepravedniku æe se uzvratiti što je nepravedno uèinio. Ne, nema pristranosti!

“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina