1. Śpwiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

2. Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

3. Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - wśród wszystkich ludów!

4. Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.

5. Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa.

6. Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku.

7. Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;

8. oddajcie Panu chwałę Jego imienia! Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,

9. oddajcie pokłon odziani w święte szaty! Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!

10. Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Umocnił świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.

11. Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia;

12. niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne

13. przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody.

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina