1. A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: "Ne félj Ábrám, én védõpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz."

2. Ábrám így szólt: "Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam."

3. És Ábrám így folytatta: "Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm."

4. Az Úr szava ezt mondta neki: "Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedbõl származik."

5. Aztán kivezette, és ezt mondta neki: "Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni õket." Majd hozzáfûzte: "Ilyen lesz a nemzetséged."

6. Hitt az Úrnak, õ pedig beszámította neki megigazulásra.

7. Ismét szólt hozzá: "Én vagyok Isten, aki kihívtalak a kaldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul."

8. Õ így válaszolt: "Uram, Istenem, mibõl tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?"

9. Erre megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszõt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!"

10. Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta õket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét.

11. Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Ábrám elûzte õket.

12. Amikor a nap lenyugodott, Ábrámot mély álom fogta el, s nagy félelem szállta meg.

13. Õ azonban így szólt Ábrámhoz: "Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok pedig elnyomják õket 400 esztendeig.

14. De én megítélem azt a népet is, amelynek szolgálniuk kell. Akkor javakban bõvelkedve vonulnak ki onnan.

15. Te azonban békében térsz meg atyáidhoz, és magas korban temetnek el.

16. A negyedik nemzedékben térnek ide vissza, mivel az amoriták bûne még nem teljes."

17. Mikor a nap lenyugodott és beállt a sûrû sötétség, füstölõ kemencéhez és égõ fáklyához hasonló valami ment végig ezek között a darabok között.

18. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig:

19. a kenitákat és kenizitákat, a kadmonitákat,

20. hetitákat, perizitákat és refaitákat,

21. az amoritákat, kánaániakat, girgasitákat és jebuzitákat."

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina