1. Ezek Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek az utódai. Fiaik a vízözön után születtek.

2. Jáfet fiai: Gómer, Magóg, Madai, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz.

3. Gómer fiai: Askenász, Rifát és Togorma.

4. Javan fiai Elisa és Tarsis, a kittimek és a dananimok.

5. Ezektõl ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint.

6. Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán.

7. Kus fiai: Szeba, Havila, Szabata, Ráma és Szabteka. Ráma fiai: Szeba és Dedán.

8. Kus nemzette Nimródot. Ez volt az elsõ uralkodó a földön.

9. Nagy vadász volt az Úr elõtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr elõtt, mint Nimród.

10. Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, Erekre, Akkádra és Sineár földjén minden városra.

11. Errõl a földrõl indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt,

12. Kalachot és Rezent, Ninive és Kalach között. (Ez a nagy város.)

13. Micrajim fiai a luditák, anamiták, lehabiták, naftukiták,

14. patraziták, kaszlukiták és a kaftoriták, akiktõl a filiszteusok származnak.

15. Kánaán utódai: az elsõszülött, Szidon, azután Het,

16. továbbá a jebuziták, amoriták, girgasiták,

17. hivviták, arkiták és sziniták,

18. arvaditák, zemariták és a hamatiták. Késõbb a kánaániták nemzetségei szétszóródtak.

19. A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodoma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig.

20. Ezek Kám fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.

21. Szemnek, Éber fia õsatyjának, Jáfet idõsebb testvérének is születtek fiai.

22. Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Árám.

23. Árám fiai: Uc, Hul, Geter és Mas.

24. Arpachsád fia Selak, Selaké pedig Eber.

25. Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán.

26. Joktán fiai: Almodád, Selef, Hacarmavet és Jerách,

27. Hadorám, Usal és Dikla,

28. Obál, Abimael, Seba,

29. Ofir, Havila és Jobab. Mindezek Joktán fiai.

30. Lakóhelyük Mesától Szefárig, a keleti hegységig terjedt.

31. Ezek Szem fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.

32. Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tõlük származnak a népek a földön a vízözön után.

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina