Fundar 658 Resultados para: szerint

 • Ezek Ézsau törzsfõi, nemzetségük, lakóhelyük és nevük szerint: Timna törzsfõ, Alva törzsfõ, Jetet törzsfõ, (Teremtés könyve 36, 40)

 • Magdiel törzsfõ, Iram törzsfõ. Ezek Edom törzsfõi lakóhelyük szerint az országban, amit birtokba vettek. Ez Ézsaunak, az edomiták õsatyjának családfája. (Teremtés könyve 36, 43)

 • A felügyelõ rábízta Józsefre az összes foglyot, aki csak a börtönben volt. Ami ott történt, annak az õ rendelkezése szerint kellett végbemenni. (Teremtés könyve 39, 22)

 • Tizenketten vagyunk testvérek, ugyanannak az apának a fiai. Egy már nem él, a legfiatalabb pedig ez idõ szerint atyánknál van Kánaánban. (Teremtés könyve 42, 32)

 • Elõtte ültek a legidõsebbtõl a legfiatalabbig, koruk szerint. Ezért a férfiak csodálkozva tekintettek egymásra. (Teremtés könyve 43, 33)

 • József ellátta atyját és testvéreit és atyjának egész családját kenyérrel, gyermekeik száma szerint. (Teremtés könyve 47, 12)

 • Õ így válaszolt: "Szavaid szerint fogok eljárni" "Esküdj meg!" - mondta, mire õ megesküdött. Jákob pedig meghajolt az ágy feje irányában. (Teremtés könyve 47, 31)

 • Lévi fiainak nevei, nemzetségeik szerint: Gerson, Kehát, és Merári, Lévi 137 éves kort ért el. (Kivonulás könyve 6, 16)

 • Gerson fiai voltak: Libni és Simi, nemzetségeik szerint. (Kivonulás könyve 6, 17)

 • Merári fiai voltak: Machli és Musi. Ezek Lévi családjai nemzetségeik szerint. (Kivonulás könyve 6, 19)

 • Eleazár, Áron fia Putiál egyik leányát vette feleségül, s az Pinchaszt szülte neki. Ezek a leviták családfõi nemzetségeik szerint. (Kivonulás könyve 6, 25)

 • Ezek Áron és Mózes, akiknek az Úr megparancsolta: "Vezessétek ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl csoportjaik szerint." (Kivonulás könyve 6, 26)


“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina