Fundar 658 Resultados para: szerint

  • Elõször is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, (Szent Péter II. levele 3, 3)

  • Az az õ parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást parancsa szerint. (Szent János I. levele 3, 23)

  • Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. (Szent János I. levele 5, 14)

  • Igen örültem, hogy gyermekeid közt olyanokat találtam, akik az Igazságban élnek az Atyától kapott parancs szerint. (Szent János II. levele 1, 4)

  • Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettõl fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben. (Szent János II. levele 1, 6)

  • Béke veled! Üdvözölnek barátaid. Üdvözöld barátainkat, név szerint. (Szent János III. levele 1, 15)

  • Gyermekeit halálra adom, hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfizetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint. (Jelenések könyve 2, 23)

  • Láttam, hogy trónja elõtt állnak a halottak, kicsinyek és nagyok. Könyveket nyitottak ki. Kinyitottak egy másik könyvet is, az élet könyvét. A halottak fölött ítélkeztek, ahogy a könyvekben fel volt jegyezve, a tetteik szerint. (Jelenések könyve 20, 12)

  • Megmérte a falat: száznegyvennégy könyök emberi mérték szerint, ami egyenlõ az angyal mértékével is. (Jelenések könyve 21, 17)

  • Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalmam, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. (Jelenések könyve 22, 12)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina