Fundar 658 Resultados para: szerint

 • mintha évek szerint fizetett munkás volna. Ne bánjanak vele kényük-kedvük szerint a szemed elõtt. (Leviták könyve 25, 53)

 • Ha törvényeim szerint éltek, ha megtartjátok parancsaimat és teljesítitek õket, (Leviták könyve 26, 3)

 • egy húsz és hatvan közötti férfit 50 ezüst sékelre kell értékelni, a szentély sékelje szerint. (Leviták könyve 27, 3)

 • Ha a fogadalmat tevõ nem képes leróni az értéket, mutassa meg a személyt a papnak, s õ értékelje fel, de annak a lehetõsége szerint, aki a fogadalmat tette. (Leviták könyve 27, 8)

 • Ha valaki a birtokából egy darab földet az Úrnak szentel, az értékelést a termés hozama szerint kell megejteni, 50 ezüst sékelt számítva egy köböl árpáért. (Leviták könyve 27, 16)

 • de ha a jubileumi év után ajánlja fel, a pap az értéket a jubileumi évig terjedõ évek szerint számítsa ki, s a becsült értéket aszerint kell csökkenteni. (Leviták könyve 27, 18)

 • akkor a pap a jubileumi esztendõig hátralevõ évek szerint számítsa ki az árát, õ meg fizesse ki az összeget még aznap, mint az Úrnak fogadott szent dolgot. (Leviták könyve 27, 23)

 • Minden becslést a szentély sékel-mértéke szerint kell megejteni, húsz gera ér egy sékelt. (Leviták könyve 27, 25)

 • Barmainak elsõszülöttét senki sem ajánlhatja fel fogadalmul, mivel az jog szerint úgyis az Úré: akár szarvasmarháról, akár juhról-kecskérõl van szó, az az Úré. (Leviták könyve 27, 26)

 • "Vegyétek mind számba Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva az összes férfit, egyenként. (Számok könyve 1, 2)

 • Így hát Mózes és Áron maguk mellé vették ezeket a férfiakat, akiket név szerint kijelöltek nekik, (Számok könyve 1, 17)

 • és a második hónap elsõ napján összegyûjtötték az egész közösséget, hogy a családok jegyzékébe való fölvételüket a nemzetségek és családok rendjében megejtsék, név szerint felsorolva õket, húsz évtõl fölfelé, egyenként, (Számok könyve 1, 18)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina