Fundar 250 Resultados para: Jákob

 • Sion a kezét nyújtja, de nincs, aki vigasztalja. Az Úr mindenfelõl elnyomókat küldött Jákob ellen. S Jeruzsálem utálat tárgya lett körükben. (Siralmak könyve 1, 17)

 • Könyörtelenül elpusztította az Úr Jákob minden lakóhelyét; haragjában feldúlta Júda leányának erõdeit. A földre sújtotta, s gyalázattal illette az országot és fejedelmeit. (Siralmak könyve 2, 2)

 • Térj vissza, Jákob, és öleld magadhoz, járj fényének világosságában! (Báruk könyve 4, 2)

 • és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Azon a napon, amelyen kiválasztottam Izraelt, s Jákob nemzetsége felé kinyújtottam a kezem, a tudtukra adtam Egyiptom földjén, kezemet esküre emelve, ezekkel a szavakkal: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. (Ezekiel könyve 20, 5)

 • Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: Most jóra fordítom Jákob sorsát, megkönyörülök Izrael egész házán, és buzgólkodom szent nevemért. (Ezekiel könyve 39, 25)

 • Efraim olyan, mint a betanított üszõ, amely szeret csépelni: lám, szépséges nyakára ráteszem a jármot, felszerszámozom Efraimot; Júda szántani fog, Jákob barázdát von. (Ozeás könyve 10, 11)

 • Arám mezejére menekül Jákob, asszonynak szolgál Izrael, asszony nyáját legelteti. (Ozeás könyve 12, 13)

 • Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot Jákob házában - mondja az Úr, az Isten, a Seregek Istene. (Ámosz könyve 3, 13)

 • Megesküdött az Úr, az Isten saját magára - mondja az Úr, a Seregek Istene: Jákob gõgjét utálom, palotáit gyûlölöm; a várost és lakóit kiszolgáltatom. (Ámosz könyve 6, 8)

 • Amikor az ország zöld mezejét pusztították, így szóltam: "Uram, Isten, kérlek, irgalmazz! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi?" (Ámosz könyve 7, 2)

 • Akkor így szóltam: "Uram, Isten, kérlek, hagyd abba! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi?" (Ámosz könyve 7, 5)

 • Megesküdött az Úr Jákob dicsõségére: Sose felejtem el egyetlen tettüket sem! (Ámosz könyve 8, 7)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina