Fundar 250 Resultados para: Jákob

 • Jákob elindult Beersebából, és Háránba ment. (Teremtés könyve 28, 10)

 • Jákob fölébredt álmából és így szólt: "Valóban az Úr van ezen a helyen és én nem tudtam." (Teremtés könyve 28, 16)

 • Amikor Jákob másnap reggel fölébredt, vette a követ, amelyen fejét nyugtatta, felállította emlékkõül és olajat öntött rá. (Teremtés könyve 28, 18)

 • Jákob fogadalmat tett: "Ha Isten velem lesz és védelmez az úton, amelyen most járok, s ad kenyeret ennem, és ruhát, amit fölveszek magamra, (Teremtés könyve 28, 20)

 • Ezután Jákob elindult és elérkezett kelet fiainak országába. (Teremtés könyve 29, 1)

 • Jákob megszólította õket: "Testvéreim, honnét valók vagytok?" "Háránból vagyunk" - válaszolták. (Teremtés könyve 29, 4)

 • Mikor Jákob meglátta Ráchelt, anyja testvérének, Lábánnak lányát és anyja testvérének, Lábánnak juhait, Jákob odalépett, elhengerítette a követ a kút nyílásáról és megitatta Lábánnak, anyja testvérének juhait. (Teremtés könyve 29, 10)

 • Azután Jákob megcsókolta Ráchelt és hangos sírásra fakadt. (Teremtés könyve 29, 11)

 • Majd Jákob elbeszélte Ráchelnek, hogy õ apjának rokona, mégpedig Rebekka fia. Az elsietett, és megvitte a hírt apjának. (Teremtés könyve 29, 12)

 • Jákob szerette Ráchelt, azért így szólt: "Hét évig szolgálok neked fiatalabb lányodért, Ráchelért." (Teremtés könyve 29, 18)

 • Jákob hét évig szolgált Ráchelért, de olyannak tûnt szemében, mint egy nap, annyira szerette. (Teremtés könyve 29, 20)

 • Azután Jákob így szólt Lábánhoz: "Add ki feleségemet, hogy elvegyem, az idõm letelt." (Teremtés könyve 29, 21)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina