Fundar 250 Resultados para: Jákob

 • A nemzetek tejét szívod majd, és a királyok gazdagsága táplál. Így megtudod, hogy én, az Úr vagyok a te szabadítód; hogy Jákob Erõse a te Megváltód. (Izajás könyve 60, 16)

 • Halljátok az Úr szavát, Jákob háza, és Izrael házának minden nemzetsége! (Jeremiás könyve 2, 4)

 • Hirdessétek ezt Jákob házának, és kiáltsátok ki Júdában: (Jeremiás könyve 5, 20)

 • Ki-ki õrizkedjék barátjától, és még a testvérében se bízzék! Mert minden testvér Jákob szerepét játssza, és álnokul jár el minden jóbarát. (Jeremiás könyve 9, 3)

 • Nem hasonló hozzájuk Jákob osztályrésze: õ a mindenség alkotója, és Izrael törzse az öröksége. A Seregek Ura a neve. (Jeremiás könyve 10, 16)

 • Valóban, annyira nagy ez a nap, hogy nincs hozzá hasonló. A szorongattatás napja Jákob számára, de megmenekül. (Jeremiás könyve 30, 7)

 • Ne félj hát, szolgám, Jákob, - mondja az Úr -, Izrael, ne rettegj. Nézd, kiszabadítalak a távoli országokból, és utódaidat fogságuk földjérõl. Jákob újra nyugalmat élvez, és jólétben él, senki sem háborgatja. (Jeremiás könyve 30, 10)

 • Ezt mondja az Úr: Helyreállítom Jákob sátrait, és megkönyörülök hajlékain. Újraépítik romjaiból a várost, és a palotát is a maga helyén. (Jeremiás könyve 30, 18)

 • éppen olyan biztos, hogy nem vetem el soha Jákobnak és szolgámnak, Dávidnak utódait úgy, hogy ne az õ utódai közül válasszak uralkodókat Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai számára. Mert jóra fordítom sorsukat és megkönyörülök rajtuk. (Jeremiás könyve 33, 26)

 • De te ne félj, szolgám, Jákob, és ne rettegj, Izrael! Mert kiszabadítalak a távoli országokból és utódaidat a fogság földjérõl. Jákob nyugalmat élvez újra, békében él majd, senki sem háborgatja. (Jeremiás könyve 46, 27)

 • Ne félj hát, szolgám, Jákob - mondja az Úr -, mert veled vagyok. Azoknak a népeknek mind véget vetek, amelyek közé szétszórtalak; de neked nem vetek véget, csak megfenyítelek igazság szerint, mert nem hagyhatlak teljesen büntetlenül. (Jeremiás könyve 46, 28)

 • Nem mérhetõ hozzájuk "Jákob osztályrésze": Mert õ az, aki mindent alkotott, és Izrael a törzs, amely az õ öröksége. A "Seregek Ura" a neve. (Jeremiás könyve 51, 19)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina