4. Jer je Mordokaj postao velik na kraljevskom dvoru, i po svim pokrajinama širio se glas da Mordokaj postaje sve moæniji.

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina