29. Şi a zis Dumnezeu: „Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina